Gegevensprivacybeleid

PLUSDENTAL NL PRIVACYBELEID

1. Doel van dit privacybeleid

Plusdental respecteert uw privacy en hecht waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leest u hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan als u onze website bezoekt en onze app gebruikt (beide conform onderstaande omschrijving) en wat uw privacyrechten zijn en op welke manier de wet u beschermt. Dit privacybeleid kent een gelaagde opmaak zodat u door onderstaande onderwerpen kunt klikken.

Dit beleid (samen met onze algemene voorwaarden) is van toepassing op

 • uw bezoeken op onze website Plusdental.nl (onze “Website”);

 • uw gebruik van Plusdental mobiele applicatiesoftware (onze “App”), zodra u de app hebt gedownload of gestreamed op uw mobiele telefoon of mobiele apparaat (“Apparaat”); en

 • alle diensten die toegankelijk zijn via de App en/of onze Website (“Diensten”). In dit beleid wordt beschreven hoe we de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u met ons deelt, door ons wordt verwerkt. De diensten en App van Plusdental zijn niet bestemd voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Lees onderstaande aandachtig door zodat u weet hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en verwerkt door ons.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn PlusDental, een in Duitsland geregistreerd bedrijf onder de naam van Sunshine Smile GmbH. Ons geregisteerd nummer is HRB 191754 en het adres van ons hoofdkantoor is Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn. PlusDental respecteert uw privacy en hecht waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

Wij hebben een Data Privacy Manager aangesteld. Voor vragen over dit privacybeleid kunt u in het Engels contact opnemen via onderstaande gegevens.

3. Contactgegevens

Onze contactgegevens:

 • E-mailadres: info@plus-dental.nl

 • Postadres: Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

4. Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om ons te informeren met betrekking tot wijzigingen

We werken ons privacybeleid regelmatig bij. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht. Deze wijzigingen worden weergegeven op deze pagina en u wordt, indien nodig, per e-mail op de hoogte gebracht en/of wanneer u de App opent of inlogt op een van de Websites. Het nieuwe beleid kan op het scherm worden weergegeven en mogelijk wordt u geacht om de wijzigingen door te lezen en bevestigen om de App of de Website te kunnen blijven gebruiken.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben correct en actueel zijn. Stuur ons een e-mail op info@plus-dental.nl als uw persoonsgegevens wijzigen tijdens onze relatie met u.

5. Links naar derden

5.1.

In onze App en/of Website kunnen, van tijd tot tijd, links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en dochterondernemingen staan, bijvoorbeeld onze betalingsdienstaanbieders. Let op: deze websites en de hierop aangeboden diensten hebben hun eigen privacybeleid en we zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dit beleid of voor de persoonsgegevens die via deze websites of diensten worden verzameld. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt of gebruikmaakt van deze diensten.

5.2.

We kunnen ook worden verzocht om een aantal persoonsgegevens aan social media-organisaties ter verstrekken via social media plug-ins (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram). Deze organisaties ontvangen uw gegevens alleen als u op de betreffende plug-in klikt op onze Website of in onze App. Raadpleeg het privacybeleid van de plug-in-aanbieders voor meer informatie over de gegevens die ze verzamelen en de manier waarop ze deze opslaan. Ze zijn onafhankelijke gegevensverwerkers van dergelijke gegevens.

5.3.

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gor-don House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een hulp-middel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikerspro-fielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. De Tag Ma-nager-tool zelf is een cookie-vrij domein en registreert geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorge-geven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten. Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6(1) (f) GDPR. De websitebeheer-der heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en be-heer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toe-stemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1) (a) GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

6. De gegevens die we over u verzamelen

Afhankelijk van de mate van interactie met onze Website, onze App en onze Diensten, verzamelen, gebruiken, bewaren en verzenden we verschillende soorten persoonsgegevens van u als volgt:

 • Identiteitsgegevens:

Inclusief voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, titel, geboortedatum, geslacht. Dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt op het moment dat u een account creëert in onze App en/of onze Website. Het creëren en behouden van een account bij Plusdental is noodzakelijk om gebruik te maken van onze diensten. Als u ons dus niet kunt voorzien van deze informatie, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

 • Contactgegevens:

Inclusief factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummers. Dit omvat ook de inhoud van uw communicatie met ons. We hebben deze gegevens van u nodig om met u te communiceren over onze diensten. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet helpen bij uw problemen, contact met u opnemen om u te informeren over belangrijke zaken en/of de Plusdental-programmakit aan u leveren. Deze gegevens zijn ook nodig om uw afspraken met onze netwerkpartners te beheren (zoals omschreven in paragraaf 7).

 • Financiële gegevens:

Bankrekening- en betaalkaartgegevens. Als u het Plusdental-programma aanschaft, verzamelen wij deze gegevens van en sturen wij deze door naar een van onze betalingsdienstverleners, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode.

 • Transactiegegevens:

Inclusief gegevens over betalingen aan en van u en aankoopdetails. We registreren deze gegevens en houden een overzicht bij van uw aankopen.

 • Technische gegevens:

Met betrekking tot het gebruik van onze App, omvat dit: het type mobiel apparaat dat u gebruikt, een unieke identificatiecode van uw apparaat (bijv. het IMEI-nummer van uw apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van uw apparaat of het telefoonnummer dat wordt gebruikt door het apparaat), mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het soort mobiele browser dat u gebruikt, de tijdszone-instelling. Met betrekking tot het gebruik van onze Website, omvat dit het internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en versie, de tijdszone-instelling en locatie, browser plug-in-types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten waarmee u deze Website bezoekt.

 • Profielgegevens:

Omvat uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankoophistorie, voorkeuren, feedback en enquête-antwoorden. Deze gegevens hebben allemaal betrekking op uw interacties met ons. Ze zijn nodig om u van onze geregistreerde accountdiensten te voorzien.

 • Gebruiksgegevens:

Omvat details met betrekking tot uw gebruik van onze App en/of onze Website, inclusief, maar niet beperkt tot trafficgegevens en andere communicatiegegevens en de bronnen die u bezoekt. We verzamelen deze gegevens om de prestaties van onze App en Website te monitoren en meten.

 • Marketing en communicatiegegevens:

Omvat uw voorkeuren voor het wel/niet ontvangen van reclame van ons en uw communicatievoorkeuren.

 • Locatiegegevens:

Omvat uw huidige locatie, gedeeld met behulp van gps-technologie. Als u locatiegegevens in onze App of in uw browser inschakelt, gebruiken we deze gegevens zodat u afspraken met netwerkprofessionals bij u in de buurt kunt maken].

 • Gezondheidsgegevens:

Omvat gegevens over de gezondheid van uw gebit (bijv. tandvleesproblemen), de mate van scheefstand, beetomvang, reeds aanwezige omstandigheden, diagnoses, tandposities, medicatie, informatie over allergieën, intoleranties, afbeeldingen van tanden en andere gezondheids- of medische informatie die nodig is in verband met het alignersprogramma van Plusdental (“Plusdental-programma”), inclusief behandelplannen die voor u worden opgesteld door onze netwerkpartners (zoals omschreven in paragraaf 7 hieronder).

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor alle doeleinden. Samengevoegde gegevens kunnen zijn opgemaakt uit uw persoonsgegevens, maar worden volgens de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect blootgeven. Bijvoorbeeld: we kunnen uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers van een bepaalde functie op onze Website en/of in onze App te berekenen. Als we Samengevoegde gegevens echter combineren of koppelen aan uw persoonsgegevens zodat ze direct of indirect aan u kunnen worden gekoppeld, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die conform dit privacybeleid worden gebruikt.

Alle gezondheidsgegevens die we verzamelen met betrekking tot onze diensten, worden beschouwd als Speciale categorieën persoonsgegevens. Wetten ten behoeve van gegevensbescherming geven verwerkingsverantwoordelijken extra plichten ten aanzien van dergelijke speciale categorieën persoonsgegevens en we treffen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat ze veilig en beschermd zijn, ze alleen te verwerken als dit noodzakelijk is voor onze diensten en alleen op de manier die in dit privacybeleid wordt omschreven.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De meeste persoonsgegevens die we over u verwerken worden door u aangeleverd, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces op onze Website of in onze App, tijdens het invullen van een vragenformulier of een inschrijfformulier voor het Plusdental-programma, als u een afspraak inboekt bij een van onze netwerkpartners, als u het Plusdental-programma aanschaft en/of als u op een andere manier contact met ons hebt, danwel via onze Website, App of telefonisch. Het delen van dergelijke gegevens is vrijwillig, maar als u ze niet aan ons verstrekt, kunnen we onze diensten mogelijk niet aan u leveren. Bijvoorbeeld, als u uw naam en leeftijd niet met ons deelt, kunnen we uw account bij Plusdental niet registreren.

Ledere keer dat u onze App of onze Website bezoekt, verzamelen we automatisch persoonsgegevens, inclusief technische gegevens, contentgegevens en gebruiksgegevens. We verzamelen deze gegevens met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie over ons cookiegebruik, verwijzen we u graag naar ons Cookiebeleid.

We gebruiken ook gps-technologie om uw huidige locatie te bepalen. De “vind uw lokale netwerkpartner”-functie in onze App en op onze Website vereist uw locatiegegevens voor een goede werking. Als u de betreffende functie wilt gebruiken, wordt u verzocht toestemming te geven om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de locatiegegevens in uw instellingen uit te schakelen.]

We ontvangen ook persoonsgegevens van u van diverse derde partijen:

 • Sommige persoonsgegevens worden aan ons verstrekt door de tandarts of orthodontist die uw geschiktheid voor het Plusdental-programma heeft beoordeeld (“Netwerkpartner”). Als u een afspraak via onze App of Website hebt geboekt, zal onze netwerkpartner de resultaten van de toetsing met ons delen, inclusief afbeeldingen van uw gebit en het behandelplan en andere relevante gezondheidsgegevens.

 • Contact-, financiële en transactiegegevens van technische, betalings- en leveringsdienstverleners. Vanaf mei 2020 werken we onder andere met de volgende bedrijven samen: Stripe, PayPal en Tabeo LTD, Tabeo Broker Limited,

7. Hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. We gebruiken uw persoonsgegevens vooral onder de volgende omstandigheden:

 • Als u vóór de verwerking toestemming heeft gegeven. Toestemming betekent dat we uw persoonsgegevens mogen verwerken als u uw toestemming heeft bevestigd met een verklaring of duidelijke opt-in voor de verwerking voor een specifiek doel. Toestemming is alleen geldig als dit een vrijwillige, specifieke, weloverwogen en eenduidige indicatie is van wat u wilt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een [e-mail te sturen naar info@plus-dental.nl vanaf uw geregistreerde e-mailadres] ].

 • Als we een overeenkomst ten uitvoer moeten brengen die we op het punt staan om af te sluiten of reeds hebben afgesloten met u. Een overeenkomst ten uitvoer brengen, betekent de verwerking van uw gegevens als dit noodzakelijk is voor het ten uitvoer brengen van een overeenkomst waarin u een partij bent of om stappen te zetten op uw verzoek voordat we een dergelijke overeenkomst afsluiten.

 • Als het in ons legitieme belang is (of dat van een derde partij) en uw belang en fundamentele rechten deze belangen niet opheffen. Een legitiem belang is bijvoorbeeld het belang van ons bedrijf om ons bedrijf zo te runnen dat we u de best mogelijke service en het beste product kunnen bieden en de veiligste ervaring. We zorgen ervoor dat de mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor ons legitieme belang. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de impact op u groter is dan onze belangen (tenzij we uw toestemming hebben of de wet dit voorschrijft of toestaat). Neem contact met ons op voor meer informatie over de manier waarop we onze legitieme belangen afwegen ten opzichte van de mogelijke impact op u ten aanzien van specifieke activiteiten.

 • Als we moeten voldoen aan een juridische of wettelijke verplichting. Het voldoen aan een wettelijke voorwaarde betekent het verwerken van uw persoonsgegevens als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderhevig zijn. Ten aanzien van uw gezondheidsgegevens, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming bij het versturen van uw accountregistratieformulier. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw toestemming voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij echter niet in staat om het Plusdental-programma aan u te leveren. Het gebruik van gezondheidsgegevens is namelijk nodig om de aligners te ontwerpen en uw voortgang bij te houden.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van uw persoonsgegevens die we gebruiken (verwerken) (behalve de speciale gegevenscategorie) en onze beweegredenen. Doel/activiteit Soort gegevens Wettelijke onderbouwing voor de verwerking Installatie van de App Technisch Toestemming Om u te registreren als nieuwe gebruiker Identiteit Contact Technisch De uitvoering van een overeenkomst met u Het verwerken van aankopen en leveren van diensten en onze producten, inclusief het beheren van betalingen en innen van aan ons verschuldigde geldbedragen. Identiteit Contact Financieel Transactie Technisch Marketing en communicatie Locatie Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om verwijtbare schulden in te vorderen) De uitvoering van een overeenkomst met u Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om verwijtbare schulden in te vorderen) Om invulling te geven aan onze relatie met u, inclusief het reageren op vragen en verzoeken, u op de hoogte stellen van wijzigingen aan de App, Website, onze diensten en/of onze servicevoorwaarden of dit privacybeleid Identiteit Contact Financieel Profiel Marketing en communicatie De uitvoering van een overeenkomst met u Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om gegevens up-to- date te houden en in kaart te brengen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken) Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (om u te informeren over wijzigingen in onze algemene voorwaarden) Zodat u mee kunt doen aan een prijsverloting, competitie of om een enquête in te vullen Identiteit Contact Technisch Profiel Marketing en communicatie Uw toestemming Uw toestemming De uitvoering van een overeenkomst met u Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om in kaart te brengen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken en deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien) Om u updates te sturen (per e-mail of via notificaties/berichten) over onze producten en/of diensten, inclusief exclusieve aanbiedingen, promoties en nieuwe producten en/of diensten Identiteit Contact Technisch Profiel Marketing en communicatie Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om onze producten en diensten te promoten) – als u onze producten in het verleden hebt gekocht en wij u informatie over soortgelijke producten of diensten toesturen Toestemming – als u onze producten niet eerder hebt gekocht Om ons bedrijf, onze App en Website te beheren en beschermen, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse en systeemtests Identiteit Contact Technisch Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het aanbieden van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging) Om content en advertenties aan u te leveren Om de effectiviteit van onze advertenties te meten en analyseren Om trends in kaart te brengen zodat we de App kunnen verbeteren Identiteit Contact Technisch Content Profiel Gebruik Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

8. Bekendmaking van uw persoonsgegevens

Bovengenoemde doelen en activiteiten kunnen het noodzakelijk maken om sommige persoonsgegevens te delen met de volgende derde partijen:

 • Sunshine Smile GmbH gevestigd in Duitsland – dit is ons moederbedrijf dat ons van alle backoffice-ondersteuning en infrastructuur voorziet;

 • Netwerkpartners, die als verwerkingsverantwoordelijken optreden ten aanzien van uw gegevens;

 • Onze dienstverleners die als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken fungeren; Onze dienstverleners die als onze verwerkers fungeren;;

 • Professionele adviseurs die fungeren als verwerkers of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, inclusief advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die consultancy, bancaire diensten, juridische diensten, verzekeringen en boekhouddiensten aanbieden;

 • HM Revenue and Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken fungeren die onder bepaalde omstandigheden rapportages van voortgangsactiviteiten nodig hebben; en

 • Derde partijen aan/met wie we onderdelen van ons bedrijf of aandelen verkopen, overdragen of fuseren. We kunnen echter ook andere bedrijven overnemen of met ze fuseren. In geval van veranderingen binnen ons bedrijf, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit privacybeleid.

We staan onze dienstverleners alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken als we er zeker van zijn dat ze de juiste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. We leggen onze dienstverleners ook contractuele verplichtingen op om er zeker van te zijn dat ze uw persoonsgegevens uitsluitend kunnen gebruiken om diensten aan ons en aan u te leveren.

We kunnen informatie uitwisselen en delen met wethandhavingsinstanties en toezichthoudende organen om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

9. Internationale overdrachten

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zijn beschermd door al onze dochterondernemingen te vragen om dezelfde regels in acht te nemen bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Een aantal van de derde partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen, bevinden zich buiten Nederland. Dit betekent dat uw persoonsgegevens buiten Nederland worden overgedragen ten behoeve van de verwerking.

Als we uw persoonsgegevens buiten Nederland overdragen, zorgen we voor een passend beschermingsniveau met ten minste een van de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen die een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden door de Europese Commissie en/of de Nederlandse overheid.

 • Als we gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, gebruiken we specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en/of de Nederlandse overheid waarmee persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als in Europa of Nederland.

 • Als we gebruikmaken van leveranciers in de VS, dragen we gegevens aan ze over als ze onderdeel uitmaken van de Privacy Shield. Deze schrijft soortgelijke bescherming van persoonsgegevens voor als deze worden uitgewisseld tussen Europa, Nederland en de VS.

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons specifieke systeem voor het overdragen van uw persoonsgegevens buiten Nederland.

10. Gegevensbeveiliging

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betaaltransacties die door ons of onze externe betaalverwerker worden uitgevoerd, worden versleuteld. Alle wachtwoorden die wij u hebben verstrekt (of die u hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze Website of onze App, dient u vertrouwelijk te behandelen. We vragen u om wachtwoorden met niemand te delen. We volgen strikte procedures en beveiligingsfuncties om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onbedoeld en onrechtmatig verloren gaan, worden gebruikt of geopend. We hebben procedures opgesteld voor inbreuken op persoonsgegevens en zullen u en de relevante toezichthouder op de hoogte brengen als wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

11. Gegevensbewaring

We bewaren basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende zes jaar nadat ze voor belastingdoeleinden als klant worden beschouwd en in geval van een klacht of juridische claim. In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie het onderdeel juridische rechten hieronder voor meer informatie. Als we uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, en u trekt deze toestemming in, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens en verwijderen ze. In sommige gevallen anonimiseren we uw persoonsgegevens (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dergelijke gevallen mogen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder kennisgeving aan u. Als u uw Plusdental-account gedurende 12 maanden niet gebruikt, beschouwen wij het account als verlopen en kunnen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

12. Uw juridische rechten

In sommige gevallen hebt u de volgende rechten volgens de gegevensbeschermingswet ten aanzien van uw persoonsgegevens

 • Verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een “toegangsverzoek van betrokkenen”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen om te controleren of we deze rechtmatig verwerken. Als we ermee instemmen dat u het recht hebt om deze persoonsgegevens in te zien en we in staat zijn om uw identiteit te bevestigen, zullen wij deze persoonsgegevens aan u verstrekken, behalve als er sprake is van een vrijstelling.

 • Verzoek tot correctie van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die we van u hebben laten corrigeren. Mogelijk moeten we de juistheid van de nieuwe gegevens verifiëren.

 • Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als wij geen goede reden hebben om de verwerking ervan voort te zetten. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie onderstaand), indien we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of indien we verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. We zijn echter niet altijd in staat om te voldoen aan uw verzoek om te wissen in verband met specifieke juridische redenen waarvan we u, indien nodig, op de hoogte zullen brengen op het moment van uw verzoek.

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarbij wij uitgaan van een legitiem belang (of dat van een externe partij) en er iets is aan uw specifieke situatie waarom u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat dit voelt als een aantasting van uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw gegevens te verwerken die uw rechten en vrijheden overstijgen.

 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te staken in de volgende scenario's:

 1. als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen;

 2. als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen;

 3. als u wilt dat we de gegevens behouden ook als wij ze niet meer nodig hebben, zodat u juridische claims kunt vaststellen, uitvoeren of verdedigen; of

 4. u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we hogere legitieme gronden hebben om ze te gebruiken.

 • Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij. We leveren uw persoonsgegevens aan u of een door u gekozen derde partij in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Let op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u in eerste instantie toestemming aan ons hebt gegeven om te gebruiken of die we hebben gebruikt om een overeenkomst met u ten uitvoer te brengen.

 • Toestemming te allen tijde intrekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor uw toestemming is vereist. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kan het zo zijn dat wij bepaalde producten en diensten niet aan u kunnen leveren. We zullen u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt.

U hebt ook het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te staken. Om gebruik te maken van een van bovenstaande rechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 3. Als wij reden hebben om te uw identiteit in twijfel te trekken (bijvoorbeeld, uw verzoek is afkomstig van een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account), kunnen wij u vragen om uw identiteit aan te tonen. We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. In enkele gevallen kan het langer dan een maand duren als uw verzoek complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u informeren en op de hoogte houden.

13. Hoe kunt u een klacht indienen

We streven ernaar alle problemen of zorgen ten aanzien van ons gebruik van uw gegevens op te lossen.

Voor meer informatie over ieder recht, inclusief de omstandigheden waaronder ze van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen of de Gebruik uw privacyrechten webpagina van de AP raadplegen. Deze vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Boek uw gratis scan