Gegevensprivacybeleid

PRIVACYVERKLARING PLUSDENTAL NL

1. Doel van deze privacyverklaring

PlusDental respecteert je privacy en hecht waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je (i) hoe we met je persoonsgegevens omgaan als je onze website bezoekt en onze app gebruikt (beide conform onderstaande omschrijving), (ii) wat je rechten zijn en (iii) op welke manier de wet je beschermt. Deze privacyverklaring heeft een gelaagde opmaak zodat je door onderstaande onderwerpen kunt klikken.

Deze verklaring (samen met onze Algemene voorwaarden) is van toepassing op

 • je bezoeken aan onze website PlusDental.nl (onze "Website");

 • je gebruik van de PlusDental app (onze "App"), zodra je de App hebt gedownload of gestreamd op je mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat ("Apparaat"); en

 • alle door PlusDental aan jou verrichte dienstverlening verband houdend met het leveren van de aligners onder meer via de App en/of onze Website ("Diensten"). In deze verklaring wordt beschreven hoe wij je persoonsgegevens verwerken. De Diensten en de App zijn bestemd voor personen ouder dan 18 jaar en wij verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen. Lees onderstaande aandachtig door zodat je weet hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt en verwerkt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn PlusDental, een in Duitsland geregistreerd bedrijf onder de naam van Sunshine Smile GmbH ("PlusDental"). Het nummer waarmee ons bedrijf is geregistreerd in het Duitse handelsregister is HRB 191754 en het adres van ons hoofdkantoor is Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn.

Wij hebben een Data Privacy Manager aangesteld. Voor vragen over ons privacybeleid of deze privacyverklaring kun je in het Engels contact opnemen via onderstaande gegevens.

3. Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

 • E-mailadres: datenschutz@plus-dental.de

 • Postadres: Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn, Duitsland

Je hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de in Nederland bevoegde toezichthoudende autoriteit.

4. Wijzigingen in deze privacyverklaring en je plicht om ons te informeren met betrekking tot wijzigingen

We werken onze privacyverklaring regelmatig bij. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht. Deze wijzigingen worden weergegeven op deze pagina en indien nodig word je op de hoogte gebracht per e-mail en/of wanneer je de App opent of inlogt op een van de Websites. Het nieuwe beleid kan op het scherm worden weergegeven en mogelijk word je geacht de wijzigingen door te lezen en te bevestigen dat je deze hebt gelezen om de App of de Website te kunnen blijven gebruiken.

Voor onze dienstverlening is het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van je hebben, correct en actueel zijn. Stuur ons een e-mail op info@plus-dental.nl als je persoonsgegevens wijzigen tijdens onze relatie met jou.

5. Links naar derden

5.1.

In onze App en/of op onze Website kunnen, van tijd tot tijd, links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en dochterondernemingen staan, bijvoorbeeld onze betalingsdienstaanbieders. Let op: deze websites en de hierop aangeboden diensten hebben hun eigen privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden, of voor de persoonsgegevens die via deze websites of diensten worden verzameld. Controleer dit privacybeleid voordat je persoonsgegevens aan deze websites verstrekt of gebruikmaakt van deze diensten.

5.2.

We kunnen ook worden verzocht om een aantal persoonsgegevens aan socialmedia-organisaties te verstrekken via socialmediaplugins (waaronder Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram). Deze organisaties ontvangen je gegevens alleen als je op de betreffende plugin klikt op onze Website of in onze App. Raadpleeg de privacyverklaring van de pluginaanbieders voor meer informatie over de gegevens die ze verzamelen en de manier waarop ze deze opslaan. De verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van socialmediaplugins wordt verzorgd door van ons onafhankelijke partijen.

5.3.

Wij gebruiken "Amplitude" van Amplitude Inc, 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, USA in onze apps. Amplitude stelt ons in staat om het gebruiksgedrag van de app-gebruikers beter te begrijpen en te optimaliseren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Amplitude: https://amplitude.com/privacy.  Wij hebben met Amplitude een contract gesloten over de verwerking van bestellingen om de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming toe te passen.

5.4.

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. De Tag Manager-tool zelf is een cookievrij domein en registreert geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager registreert echter je IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten. Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6(1) (f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1) (a) GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5.5.

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De provider is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM). Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren, met jou te communiceren en marketingactiviteiten te plannen en uit te voeren in lijn met je interesses. Hubspot CRM stelt ons in staat om klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon over meerdere kanalen vast te leggen, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor communicatie met de potentiële klant of marketingmaatregelen (bijv. nieuwsbriefmailings). Hubspot CRM stelt ons ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website te verzamelen en te analyseren. Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Indien toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor details verwijzen wij je naar het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield Contract gegevensverwerking overeenkomst: Wij hebben met Hubspot CRM een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat Hubspot CRM de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

6. De gegevens die we over je verzamelen

Afhankelijk van de mate van interactie met onze Website, onze App en onze Diensten, verzamelen, gebruiken, bewaren en verzenden we verschillende soorten persoonsgegevens:

 • Identiteitsgegevens:

Inclusief voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, titel, geboortedatum, geslacht. Dit zijn gegevens die je aan ons verstrekt op het moment dat je een account aanmaakt in onze App en/of onze Website. Het creëren en behouden van een account bij PlusDental is noodzakelijk om gebruik te maken van onze Diensten. Als je ons dus niet kunt voorzien van deze informatie, kunnen wij onze Diensten niet aan je leveren.

 • Contactgegevens:

Inclusief factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummers. Dit omvat ook de inhoud van je communicatie met ons. We hebben deze gegevens nodig om met je te communiceren over onze Diensten. Zonder deze gegevens kunnen wij je niet helpen met je problemen, contact met je opnemen om je te informeren over belangrijke zaken en/of de PlusDental-programmakit aan je leveren. Deze gegevens zijn ook nodig om je afspraken met onze netwerkpartners te beheren (zoals omschreven in paragraaf 7).

 • Financiële gegevens:

Bankrekening- en betaalkaartgegevens.

Als je het PlusDental-programma aanschaft, verzamelen wij deze gegevens en sturen wij deze door naar een van onze betalingsdienstverleners, afhankelijk van de door jou gekozen betaalmethode.

 • Transactiegegevens:

Inclusief gegevens over betalingen aan en van jou en aankoopdetails. We registreren deze gegevens en houden een overzicht bij van je aankopen.

 • Technische gegevens:

Met betrekking tot het gebruik van onze App, omvat dit: het type Apparaat dat je gebruikt, een unieke identificatiecode van je Apparaat (bijv. het IMEI-nummer van je Apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van je Apparaat of het telefoonnummer dat wordt gebruikt door het Apparaat), mobiele netwerkinformatie, je mobiele besturingssysteem, het soort mobiele browser dat je gebruikt en de tijdszone-instelling. Met betrekking tot het gebruik van onze Website, omvat dit het internetprotocol (IP)-adres, je inloggegevens, browsertype en versie, de tijdszone-instelling en locatie, browser plug-in-types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten waarmee je deze Website bezoekt.

 • Profielgegevens:

Omvat je gebruikersnaam en wachtwoord, aankoophistorie, voorkeuren, feedback en enquête-antwoorden.

Deze gegevens zijn nodig om je van onze geregistreerde accountdiensten te voorzien.

 • Gebruiksgegevens:

Omvat details met betrekking tot je gebruik van onze App en/of onze Website, inclusief, maar niet beperkt tot trafficgegevens en andere communicatiegegevens en de bronnen die je bezoekt. We verzamelen deze gegevens om de prestaties van onze App en Website te monitoren en te meten.

 • Marketing en communicatiegegevens:

Omvat je voorkeuren voor het wel/niet ontvangen van reclame van ons en je communicatievoorkeuren.

 • Locatiegegevens:

Omvat je huidige locatie, gedeeld met behulp van GPS-technologie. Als je locatiegegevens in onze App of in je browser inschakelt, gebruiken we deze gegevens zodat je afspraken met netwerkprofessionals bij jou in de buurt kunt maken.

 • Gezondheidsgegevens:

Omvat gegevens over de gezondheid van je gebit (bijv. tandvleesproblemen), de mate van scheefstand, beetomvang, reeds aanwezige omstandigheden, diagnoses, tandposities, medicatie, informatie over allergieën, intoleranties, afbeeldingen van tanden en andere gezondheidsinformatie of medische informatie die nodig is in verband met het alignerprogramma van PlusDental, inclusief behandelplannen die voor je worden opgesteld door onze netwerkpartners (zoals omschreven in paragraaf 7 hieronder).

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor alle doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen zijn opgemaakt uit je persoonsgegevens, maar worden niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens niet naar jou te herleiden zijn. Bijvoorbeeld: we kunnen je gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers van een bepaalde functie op onze Website en/of in onze App te berekenen. Als we geaggregeerde gegevens echter combineren of koppelen aan je persoonsgegevens, waardoor deze gegevens direct of indirect aan jou kunnen worden gekoppeld, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die conform dit privacybeleid worden gebruikt.

Alle gezondheidsgegevens die we verzamelen met betrekking tot onze Diensten, worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Wetten ten behoeve van gegevensbescherming geven verwerkingsverantwoordelijken extra plichten ten aanzien van dergelijke bijzondere persoonsgegevens en we treffen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat ze veilig en beschermd zijn, ze alleen verwerkt worden als dit noodzakelijk is voor onze Diensten en alleen op de manier die in dit privacybeleid wordt omschreven.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

7.1. De meeste persoonsgegevens die we van je verwerken worden door jou aangeleverd, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces op onze Website of in onze App, tijdens het invullen van een vragenformulier of een inschrijfformulier voor het PlusDental-programma, als je een afspraak inplant bij een van onze netwerkpartners (zoals omschreven in paragraaf 7), als je het PlusDental-programma aanschaft en/of als je op een andere manier contact met ons hebt, dan wel via onze Website, App of telefonisch. Het delen van dergelijke gegevens is vrijwillig, maar als je ze niet aan ons verstrekt, kunnen we onze Diensten mogelijk niet aan je leveren. Als je je naam en leeftijd bijvoorbeeld niet met ons deelt, kunnen we je account bij PlusDental niet registreren.

Iedere keer dat je onze App of onze Website bezoekt, verzamelen we automatisch persoonsgegevens, inclusief technische gegevens, contentgegevens en gebruiksgegevens. We verzamelen deze gegevens met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie over ons cookiegebruik, verwijzen we je graag naar onze cookieverklaring.

We gebruiken ook GPS-technologie om je huidige locatie te bepalen. De “vind je dichtstbijzijnde praktijk”-functie in onze App en op onze Website vereist je locatiegegevens voor een goede werking. Als je de betreffende functie wilt gebruiken, word je verzocht toestemming te geven om je gegevens voor dit doel te gebruiken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door de locatiegegevens in je instellingen uit te schakelen. 7.2. We verwerken je persoonsgegevens ook via derde partijen:

 • Sommige persoonsgegevens worden aan ons verstrekt door de tandarts of orthodontist die je geschiktheid voor het PlusDental-programma heeft beoordeeld ("Netwerkpartner"). Als je een afspraak via onze App of Website hebt geboekt, zal onze Netwerkpartner de resultaten van de toetsing met ons delen, inclusief afbeeldingen van je gebit en het behandelplan en andere relevante gezondheidsgegevens.

 • Contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van technische, betalings- en leveringsdienstverleners. Vanaf mei 2020 werken we onder andere met de volgende bedrijven samen: Stripe, PayPal en Tabeo LTD, Tabeo Broker Limited.

8. De grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens

8.1. We gebruiken je persoonsgegevens alleen als daartoe een wettelijke grondslag bestaat. We gebruiken je persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden:

 • Als je voor de verwerking toestemming hebt gegeven. Toestemming betekent dat we je persoonsgegevens mogen verwerken als je je toestemming hebt bevestigd met een verklaring of duidelijke opt-in voor de verwerking voor een specifiek doel. Toestemming is alleen geldig als dit een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting is. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@plus-dental.nl vanaf je geregistreerde e-mailadres.

 • Ter uitvoering van een overeenkomst die met jou zal worden gesloten of reeds is gesloten. Een overeenkomst uitvoeren betekent dat wij je gegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je een partij bent of om stappen te zetten op jouw verzoek voordat we een dergelijke overeenkomst sluiten.

 • Als het in ons gerechtvaardigde belang is (of dat van een derde partij) en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het belang van ons bedrijf om ons bedrijf zo te runnen dat we je de best mogelijke service en het beste product kunnen bieden en de veiligste ervaring. We zorgen ervoor dat we de mogelijke impact op jou (zowel positief als negatief) en je rechten in overweging nemen en afwegen voordat we je persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigde belang. We verwerken je persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de impact op jou zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij we je toestemming hebben of de wet de verwerking van je persoonsgegevens voorschrijft). Je kunt altijd contact met ons opnemen als je in een bepaald geval wil weten hoe wij tot de afweging van jouw en ons (gerechtvaardigde) belang zijn gekomen.

 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken je persoonsgegevens als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt. Voor de verwerking van je gezondheidsgegevens vragen we je uitdrukkelijke toestemming bij het versturen van je accountregistratieformulier. Je kunt je toestemming voor de verwerking van je gezondheidsgegevens altijd intrekken. Als je je toestemming intrekt, zijn wij echter niet in staat om het PlusDental-programma aan je te leveren. Het gebruik van gezondheidsgegevens is namelijk nodig om de aligners te ontwerpen en je voortgang bij te houden. Onderstaande tabel biedt een overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken (behalve de bijzondere persoonsgegevens) en welke hierboven in punt 8.1a tot en met 8.1d beschreven grondslag wij daarvoor gebruiken.

Dienstverlening 

Persoonsgegevens

Je contact- en identificatiegegevens, gezondheidsgegevens (waaronder je tandheelkundige geschiedenis) en demografische gegevens.

Grondslag

Ter uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten of zullen sluiten.

Doel

Voor de levering van de aligners moeten wij informatie met je uitwisselen over je tandheelkundige gezondheidsgegevens. Alleen op die manier kunnen wij beoordelen of een bepaald product of een bepaalde behandeling geschikt is voor jou.

Administratie en gebruikersaccount

Persoonsgegevens

Gegevens van je gebruikersaccount.

Grondslag

Ter uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben gesloten of zullen sluiten. 

Doel

Wij verwerken de gegevens van je gebruikersaccount voor onze administratie en om een afspraak voor je in te kunnen boeken bij een van onze partnerklinieken.

Communicatie met personen, geen klant

Persoonsgegevens

Je contact- en identificatiegegevens.

Grondslag

Toestemming.

Doel

Als tussen PlusDental en jou geen klantrelatie bestaat, verwerken wij je contact- en identificatiegegevens alleen met jouw toestemming. Wij geven deze gegevens niet door zonder je toestemming. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) lit. b GDPR, voor zover je verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR of op jouw toestemming Art. 6 para. 1 lit. a GDPR indien hierom is verzocht. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan indien wij op grond van wettelijke bewaarplichten verplicht zijn de gegevens gedurende een langere periode te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Website

Persoonsgegevens

Je apparaatgegevens.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Doel

Wij verwerken je apparaatgegevens op het moment dat je onze website bezoekt. Voor zover het niet technisch noodzakelijk is voor onze website om je apparaatgegevens te verwerken, verwerken wij je apparaatgegevens alleen met jouw toestemming.

Directe en indirecte marketing

Persoonsgegevens

Je contact- en identificatiegegevens en je apparaatgegevens.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Doel

Wij verwerken deze gegevens alleen voor directe marketing, zoals het versturen van een nieuwsbrief, als wij daarvoor je toestemming hebben. Wij kunnen je gegevens voor dit doel ook gezamenlijk verwerken met Facebook Inc, Instagram Inc, Twitter Inc. en Pinterest Inc., voor welke gezamenlijke verwerking wij met hen een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

Wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Patiëntengegevens

Persoonsgegevens

Je contact- en identificatiegegevens, gezondheidsgegevens, demografische gegevens en gegevens uit je patiëntendagboek.

Grondslag

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doel

Wij bewaren deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Patiëntengegevens, maar ook accountancy en fiscale wet- en regelgeving.

Voorkoming en opsporing van fraude

Persoonsgegevens

Je IP-adres.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang. 

Doel

Wij verwerken je IP-adres op het moment dat je onze website bezoekt, zodat wij het aantal gemaakte boekingen vanaf dat IP-adres kunnen bijhouden en frauduleus gebruik van onze website kunnen opsporen.

9. Delen van je persoonsgegevens

9.1 Bovengenoemde doelen en activiteiten kunnen het noodzakelijk maken om sommige persoonsgegevens te delen met de volgende partijen:

 • Sunshine Smile GmbH gevestigd in Duitsland – dit is ons moederbedrijf dat voorziet in alle backoffice-ondersteuning en infrastructuur;

 • Binnen onze group voor de uitvoering van specifieke taken – Wanneer wij ge-gevens doorgegeven met bedrijven aan interne concernondernemingen , ge-beurt dit voor administratieve doeleinden met een legitiem belang en op een basis die voldoet aan de wetteliijke vereisten, alleen gebruikt voor de uitvoering van specifieke taken voor onze rekening, bijvoorbeeld klanten communicatie en -service, planning van de behandeling, productie, logistiek.

 • Netwerkpartners, die ten aanzien van de persoonsgegevens die zij bij de door hen uitgevoerde tandheelkundige diensten verwerken als verwerkingsverantwoordelijken optreden;

 • Onze dienstverleners die als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken fungeren.

Onze dienstverleners die als onze verwerkers fungeren:

 • Professionele adviseurs die fungeren als verwerkers of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, inclusief advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die consultancy, bancaire diensten, juridische diensten, verzekeringen en boekhouddiensten aanbieden;

 • Toezichthouders en andere autoriteiten die als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken fungeren die onder bepaalde omstandigheden rapportages van voortgangsactiviteiten nodig hebben; en

 • Derde partijen aan/met wie we onderdelen van ons bedrijf of aandelen verkopen, overdragen of fuseren. We kunnen echter ook andere bedrijven overnemen of met ze fuseren. In geval van veranderingen binnen ons bedrijf kunnen de nieuwe eigenaren je persoonsgegevens mogelijk op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit privacybeleid.

Behalve indien uitdrukkelijk hierin voorzien, delen, verkopen of verhandelen wij je informatie niet met derden. We staan onze dienstverleners alleen toe om je persoonsgegevens te verwerken als we er zeker van zijn dat ze de juiste maatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen. We leggen onze Netwerkpartners en andere dienstverleners ook contractuele verplichtingen op om er zeker van te zijn dat ze je persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken om diensten aan ons en aan jou te leveren. We kunnen informatie uitwisselen en delen met wethandhavingsinstanties en toezichthoudende organen om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

10. Internationale overdrachten

We beschermen je persoonsgegevens door al onze dochterondernemingen te vragen om dezelfde regels in acht te nemen bij het verwerken van je persoonsgegevens als die wij in acht nemen.

Een aantal van de derde partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen, bevindt zich buiten Nederland. Dit betekent dat je persoonsgegevens buiten Nederland worden doorgegeven ten behoeve van de verwerking.

Als we je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, zorgen we voor een passend beschermingsniveau met ten minste een van de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • We dragen je persoonsgegevens alleen over aan landen die een adequaat beschermingsniveau waarborgen voor persoonsgegevens zoals bepaald door de Europese Commissie;

 • Als we gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, gebruiken we de modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie waarmee eenzelfde beschermingsniveau als in Europa wordt gegarandeerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons specifieke systeem voor het overdragen van je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

11. Gegevensbeveiliging

Alle informatie die je aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betaaltransacties die door ons of onze externe betaalverwerker worden uitgevoerd, worden versleuteld. Alle wachtwoorden die wij je hebben verstrekt (of die je hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze Website of onze App, dien je vertrouwelijk te behandelen.

We vragen je om wachtwoorden met niemand te delen. We volgen strikte procedures en beveiligingsfuncties om te voorkomen dat je persoonsgegevens onbedoeld en onrechtmatig verloren gaan, worden gebruikt of geopend.

We hebben procedures opgesteld voor inbreuken op persoonsgegevens en zullen jou en de relevante toezichthouder op de hoogte brengen als wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

12. Gegevensbewaring

We bewaren je dossier (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) in ieder geval gedurende vijftien jaar nadat de klantrelatie met jou is beëindigd of langer, indien wettelijk vereist of in geval van een klacht of juridische claim. In sommige gevallen kun je ons vragen om je gegevens te verwijderen: zie de sectie 'je rechten' hieronder voor meer informatie. Als we je gegevens op basis van jouw toestemming verwerken, en je trekt deze toestemming in, stoppen wij met het verwerken van je gegevens en verwijderen we ze. In sommige gevallen anonimiseren we je persoonsgegevens (zodat ze niet langer met jou in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden. In dergelijke gevallen mogen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder kennisgeving aan jou. Als je je PlusDental-account gedurende 12 maanden niet gebruikt, beschouwen wij het account als verlopen en kunnen wij je persoonsgegevens verwijderen, behoudens en voor zover wij een wettelijke verplichting hebben om je persoonsgegevens te bewaren.

13. Je rechten

In sommige gevallen heb je de volgende rechten volgens de gegevensbeschermingswet ten aanzien van je persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in je persoonsgegevens. Hiermee kun je inzage ontvangen in de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen om te controleren of we deze rechtmatig verwerken. Indien je het recht hebt om deze persoonsgegevens in te zien en we in staat zijn om je identiteit te bevestigen, zullen wij deze persoonsgegevens aan jou verstrekken, behoudens voor zover er sprake is van een uitzondering.

 • Het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Hiermee kun je onvolledige of onjuiste gegevens die we van je hebben, laten corrigeren. Mogelijk moeten we de juistheid van de nieuwe gegevens verifiëren.

 • Het recht een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens te doen. Dit betekent dat je ons kunt verzoeken om je persoonsgegevens te wissen of verwijderen als wij geen goede reden hebben om de verwerking ervan voort te zetten. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien je gebruik hebt gemaakt van je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie onderstaand), indien we je gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of indien we verplicht zijn je persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. We zijn echter niet altijd in staat om te voldoen aan je verzoek om te wissen in verband met specifieke juridische redenen waarvan we je, indien nodig, op de hoogte zullen brengen op het moment van je verzoek.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang (of dat van een externe partij). Je hebt in ieder geval het recht om bezwaar te maken als wij je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om je gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden.

 • Verzoek tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Hiermee kun je een verzoek indienen om de verwerking van je persoonsgegevens te staken in de volgende situaties:

 1. als je de juistheid van de gegevens betwist;

 2. als je ons gebruik van de gegevens onrechtmatig acht, maar niet wil dat wij ze wissen;

 3. als je wil dat we de gegevens behouden ook als wij ze niet meer nodig hebben, zodat je rechtsvorderingen kunt instellen, uitoefenen of onderbouwen; of

 4. als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens, maar we moeten nagaan of we een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang hebben om ze te gebruiken.

 • Verzoek tot overdracht van je persoonsgegevens aan jou of een derde partij (het recht op dataportabiliteit). We leveren je persoonsgegevens aan jou of een door jou gekozen derde partij in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Let op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor je in eerste instantie toestemming aan ons hebt gegeven om te verwerken of die we hebben verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

 • Het recht om de door jou gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk. Als je je toestemming intrekt, kan het zo zijn dat wij bepaalde producten en diensten niet aan je kunnen leveren. We zullen je hiervan op de hoogte stellen op het moment dat je je toestemming intrekt.

Om gebruik te maken van een van bovenstaande rechten, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 3. Als wij redenen hebben om je identiteit in twijfel te trekken (bijvoorbeeld omdat je verzoek afkomstig is van een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account), kunnen wij je vragen om je identiteit aan te tonen.

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. In enkele gevallen kan het langer dan een maand duren als je verzoek complex is of als je meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we je informeren en op de hoogte houden.

14. Een klacht indienen

We streven ernaar alle problemen of zorgen ten aanzien van ons gebruik van je gegevens op te lossen.

Voor meer informatie over ieder recht, inclusief de omstandigheden waaronder ze van toepassing zijn, kun je contact met ons opnemen of de 'Gebruik uw privacyrechten' webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Deze vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08.09.2021.

Boek nu via DR SMILE