Gegevensprivacybeleid

PRIVACYVERKLARING PLUSDENTAL NL

1. Doel van deze privacyverklaring

PlusDental respecteert uw privacy en hecht waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u (i) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan als u onze website bezoekt en onze app gebruikt (beide conform onderstaande omschrijving), (ii) wat uw rechten zijn en (iii) op welke manier de wet u beschermt. Deze privacyverklaring heeft een gelaagde opmaak zodat u door onderstaande onderwerpen kunt klikken.

Deze verklaring (samen met onze Algemene voorwaarden) is van toepassing op

 • uw bezoeken aan onze website PlusDental.nl (onze "Website");

 • uw gebruik van de PlusDental app (onze "App"), zodra u de App hebt gedownload of gestreamd op uw mobiele telefoon of ander mobiele apparaat ("Apparaat"); en

 • alle door PlusDental aan u verrichte dienstverlening verband houdend met het leveren van de aligners onder meer via de App en/of onze Website ("Diensten"). In deze verklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. De Diensten en de App zijn bestemd voor personen ouder dan 18 jaar en wij verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen. Lees onderstaande aandachtig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt en verwerkt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn PlusDental, een in Duitsland geregistreerd bedrijf onder de naam van Sunshine Smile GmbH ("PlusDental"). Het nummer waarmee ons bedrijf is geregistreerd in het Duitse handelsregister is HRB 191754 en het adres van ons hoofdkantoor is Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn.

Wij hebben een Data Privacy Manager aangesteld. Voor vragen over ons privacy-beleid of deze privacyverklaring kunt u in het Engels contact opnemen via onderstaande gegevens.

3. Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

 • E-mailadres: datenschutz@plus-dental.de

 • Postadres: Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn

U hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de in Nederland bevoegde toezichthoudende autoriteit.

4. Wijzigingen in deze privacyverklaring en uw plicht om ons te informeren met betrekking tot wijzigingen

We werken onze privacyverklaring regelmatig bij. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht. Deze wijzigingen worden weergegeven op deze pagina en u wordt, indien nodig, per e-mail op de hoogte gebracht en/of wanneer u de App opent of inlogt op een van de Websites. Het nieuwe beleid kan op het scherm worden weergegeven en mogelijk wordt u geacht de wijzigingen door te lezen en te bevestigen dat u deze heeft gelezen om de App of de Website te kunnen blijven gebruiken.

Voor onze dienstverlening is het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben correct en actueel zijn. Stuur ons een e-mail op info@plus-dental.nl als uw persoonsgegevens wijzigen tijdens onze relatie met u.

5. Links naar derden

5.1.

In onze App en/of op onze Website kunnen, van tijd tot tijd, links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en dochterondernemingen staan, bijvoorbeeld onze betalingsdienstaanbieders. Let op: deze websites en de hierop aangeboden diensten hebben hun eigen privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden, of voor de persoonsgegevens die via deze websites of diensten worden verzameld. Controleer dit privacybeleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt of gebruikmaakt van deze diensten.

5.2.

We kunnen ook worden verzocht om een aantal persoonsgegevens aan social media-organisaties te verstrekken via social media plug-ins (waaronder Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram). Deze organisaties ontvangen uw gegevens alleen als u op de betreffende plug-in klikt op onze Website of in onze App. Raadpleeg de privacyverklaring van de plug-in-aanbieders voor meer informatie over de gegevens die ze verzamelen en de manier waarop ze deze opslaan. De verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van social media plug-ins wordt verzorgd door van ons onafhankelijke partijen.

5.3.

Wij gebruiken "Amplitude" van Amplitude Inc, 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, USA in onze apps. Amplitude stelt ons in staat om het gebruiksgedrag van de app-gebruikers beter te begrijpen en te optimaliseren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Amplitude: https://amplitude.com/privacy.  Wij hebben met Amplitude een contract gesloten over de verwerking van bestellingen om de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming toe te passen.

5.4.

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. De Tag Manager-tool zelf is een cookie-vrij domein en registreert geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten. Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6(1) (f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1) (a) GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5.5.

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De provider is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM). Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren, met u te communiceren en marketingactiviteiten te plannen en uit te voeren in lijn met uw interesses. Hubspot CRM stelt ons in staat om klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon over meerdere kanalen vast te leggen, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor communicatie met de potentiële klant of marketingmaatregelen (bijv. nieuwsbriefmailings). Hubspot CRM stelt ons ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website te verzamelen en te analyseren. Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Indien toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield Contract gegevensverwerking overeenkomst: Wij hebben met Hubspot CRM een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en garandeert dat Hubspot CRM de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

6. De gegevens die we over u verzamelen

Afhankelijk van de mate van interactie met onze Website, onze App en onze Diensten, verzamelen, gebruiken, bewaren en verzenden we verschillende soorten persoonsgegevens van u:

 • Identiteitsgegevens:

Inclusief voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, titel, geboortedatum, geslacht. Dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt op het moment dat u een account creëert in onze App en/of onze Website. Het creëren en behouden van een account bij PlusDental is noodzakelijk om gebruik te maken van onze Diensten. Als u ons dus niet kunt voorzien van deze informatie, kunnen wij onze Diensten niet aan u leveren.

 • Contactgegevens:

Inclusief factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummers. Dit omvat ook de inhoud van uw communicatie met ons. We hebben deze gegevens van u nodig om met u te communiceren over onze Diensten. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet helpen bij uw problemen, contact met u opnemen om u te informeren over belangrijke zaken en/of de PlusDental-programmakit aan u leveren. Deze gegevens zijn ook nodig om uw afspraken met onze netwerkpartners te beheren (zoals omschreven in paragraaf 7).

 • Financiële gegevens:

Bankrekening- en betaalkaartgegevens.

Als u het PlusDental-programma aanschaft, verzamelen wij deze gegevens van u en sturen wij deze door naar een van onze betalingsdienstverleners, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode.

 • Transactiegegevens:

Inclusief gegevens over betalingen aan en van u en aankoopdetails. We registreren deze gegevens en houden een overzicht bij van uw aankopen.

 • Technische gegevens:

Met betrekking tot het gebruik van onze App, omvat dit: het type Apparaat dat u gebruikt, een unieke identificatiecode van uw Apparaat (bijv. het IMEI-nummer van uw Apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van uw Apparaat of het telefoonnummer dat wordt gebruikt door het Apparaat), mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het soort mobiele browser dat u gebruikt en de tijdszone-instelling. Met betrekking tot het gebruik van onze Website, omvat dit het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en versie, de tijdszone-instelling en locatie, browser plug-in-types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten waarmee u deze Website bezoekt.

 • Profielgegevens:

Omvat uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankoophistorie, voorkeuren, feedback en enquête-antwoorden.

Deze gegevens zijn nodig om u van onze geregistreerde accountdiensten te voorzien.

 • Gebruiksgegevens:

Omvat details met betrekking tot uw gebruik van onze App en/of onze Website, inclusief, maar niet beperkt tot trafficgegevens en andere communicatiegegevens en de bronnen die u bezoekt. We verzamelen deze gegevens om de prestaties van onze App en Website te monitoren en te meten.

 • Marketing en communicatiegegevens:

Omvat uw voorkeuren voor het wel/niet ontvangen van reclame van ons en uw communicatievoorkeuren.

 • Locatiegegevens:

Omvat uw huidige locatie, gedeeld met behulp van GPS-technologie. Als u locatiegegevens in onze App of in uw browser inschakelt, gebruiken we deze gegevens zodat u afspraken met netwerkprofessionals bij u in de buurt kunt maken.

 • Gezondheidsgegevens:

Omvat gegevens over de gezondheid van uw gebit (bijv. tandvleesproblemen), de mate van scheefstand, beetomvang, reeds aanwezige omstandigheden, diagnoses, tandposities, medicatie, informatie over allergieën, intoleranties, afbeeldingen van tanden en andere gezondheids- of medische informatie die nodig is in verband met het alignersprogramma van PlusDental, inclusief behandelplannen die voor u worden opgesteld door onze netwerkpartners (zoals omschreven in paragraaf 7 hieronder).

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor alle doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen zijn opgemaakt uit uw persoonsgegevens, maar worden niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn. Bijvoorbeeld: we kunnen uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers van een bepaalde functie op onze Website en/of in onze App te berekenen. Als we geaggregeerde gegevens echter combineren of koppelen aan uw persoonsgegevens, waardoor deze gegevens direct of indirect aan u kunnen worden gekoppeld, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die conform dit privacybeleid worden gebruikt.

Alle gezondheidsgegevens die we verzamelen met betrekking tot onze Diensten, worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Wetten ten behoeve van gegevensbescherming geven verwerkingsverantwoordelijken extra plichten ten aanzien van dergelijke bijzondere persoonsgegevens en we treffen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat ze veilig en beschermd zijn, ze alleen verwerkt worden als dit noodzakelijk is voor onze Diensten en alleen op de manier die in dit privacy beleid wordt omschreven.

7. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De meeste persoonsgegevens die we van u verwerken worden door u aangeleverd, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces op onze Website of in onze App, tijdens het invullen van een vragenformulier of een inschrijfformulier voor het PlusDental-programma, als u een afspraak inplant bij een van onze netwerkpartners (zoals omschreven in paragraaf 7), als u het PlusDental-programma aanschaft en/of als u op een andere manier contact met ons hebt, danwel via onze Website, App of telefonisch. Het delen van dergelijke gegevens is vrijwillig, maar als u ze niet aan ons verstrekt, kunnen we onze Diensten mogelijk niet aan u leveren. Bijvoorbeeld, als u uw naam en leeftijd niet met ons deelt, kunnen we uw account bij PlusDental niet registreren.

Ledere keer dat u onze App of onze Website bezoekt, verzamelen we automatisch persoonsgegevens, inclusief technische gegevens, contentgegevens en gebruiksgegevens. We verzamelen deze gegevens met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie over ons cookiegebruik, verwijzen we u graag naar onze cookieverklaring.

We gebruiken ook GPS-technologie om uw huidige locatie te bepalen. De “vind uw lokale netwerkpartner”-functie in onze App en op onze Website vereist uw locatiegegevens voor een goede werking. Als u de betreffende functie wilt gebruiken, wordt u verzocht toestemming te geven om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de locatiegegevens in uw instellingen uit te schakelen. We verwerken ook persoonsgegevens van u via derde partijen:

 • Sommige persoonsgegevens worden aan ons verstrekt door de tandarts of orthodontist die uw geschiktheid voor het PlusDental-programma heeft beoordeeld ("Netwerkpartner"). Als u een afspraak via onze App of Website hebt geboekt, zal onze Netwerkpartner de resultaten van de toetsing met ons delen, inclusief afbeeldingen van uw gebit en het behandelplan en andere relevante gezondheidsgegevens.

 • Contact-, financiële en transactiegegevens van technische, betalings- en leveringsdienstverleners. Vanaf mei 2020 werken we onder andere met de volgende bedrijven samen: Stripe, PayPal en Tabeo LTD, Tabeo Broker Limited.

7. De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als daartoe een wettelijke grondslag bestaat. We gebruiken uw persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden:

 • Als u voor de verwerking toestemming heeft gegeven. Toestemming betekent dat we uw persoonsgegevens mogen verwerken als u uw toestemming heeft bevestigd met een verklaring of duidelijke opt-in voor de verwerking voor een specifiek doel. Toestemming is alleen geldig als dit een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@plus-dental.nl vanaf uw geregistreerde e-mailadres.

 • Ter uitvoering van een overeenkomst die zal worden gesloten met u of reeds is gesloten met u. Een overeenkomst uitvoeren, betekent dat wij uw gegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent of om stappen te zetten op uw verzoek voordat we een dergelijke overeenkomst sluiten.

 • Als het in ons gerechtvaardigde belang is (of dat van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het belang van ons bedrijf om ons bedrijf zo te runnen dat we u de best mogelijke service en het beste product kunnen bieden en de veiligste ervaring. We zorgen ervoor dat de mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigde belang. We verwerken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij we uw toestemming hebben of de wet de verwerking van uw persoonsgegevens voorschrijft). U kunt contact opnemen als u in een bepaald geval wenst te vernemen hoe wij tot de afweging van uw en ons (gerechtvaardigde) belang zijn gekomen.

 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken uw persoonsgegevens als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt. Voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens vragen we uw uitdrukkelijke toestemming bij het versturen van uw accountregistratieformulier. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij echter niet in staat om het Plusdental-programma aan u te leveren. Het gebruik van gezondheidsgegevens is namelijk nodig om de aligners te ontwerpen en uw voortgang bij te houden. Onderstaande tabel biedt een overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken (behalve de bijzondere persoonsgegevens) en welke hierboven in punt 8.1a tot en met 8.1d beschreven grondslag wij daarvoor gebruiken.

Dienstverlening 

Persoonsgegevens

Uw contact- en identificatiegegevens, gezondheidsgegevens (waaronder uw tandheelkundige geschiedenis) en demografische gegevens.

Grondslag

Ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten of zullen sluiten.

Doel

Voor de levering van de aligners moeten wij informatie met u uitwisselen over uw tandheelkundige gezondheidsgegevens. Alleen op die manier kunnen wij beoordelen of een bepaald product of een bepaalde behandeling geschikt is voor u.

Administratie en gebruikersaccount

Persoonsgegevens

Gegevens van uw gebruikersaccount.

Grondslag

Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten of zullen sluiten. 

Doel

Wij verwerken de gegevens van uw gebruikersaccount voor onze administratie en om een afspraak voor u in te kunnen boeken bij een van onze partnerklinieken.

Communicatie met personen, geen klant

Persoonsgegevens

Uw contact- en identificatiegegevens.

Grondslag

Toestemming.

Doel

Als tussen Plusdental en u geen klanterelatie bestaat, verwerken wij uw contact- en identificatiegegevens alleen met uw toestemming. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) lit. b GDPR, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR of op uw toestemming Art. 6 para. 1 lit. a GDPR indien hierom is verzocht. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan indien wij op grond van wettelijke bewaarplichten verplicht zijn de gegevens gedurende een langere periode te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Website

Persoonsgegevens

Uw apparaatgegevens.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Doel

Wij verwerken uw apparaatgegevens op het moment dat u onze website bezoekt. Voor zover het niet technisch noodzakelijk is voor onze website om uw apparaatgegevens te verwerken, verwerken wij uw apparaatgegevens alleen met uw toestemming.

Directe en indirecte Marketing

Persoonsgegevens

Uw contact- en identificatiegegevens en uw apparaatgegevens.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Doel

Wij verwerken deze gegevens alleen voor directe marketing, zoals het versturen van een nieuwsbrief, als wij daarvoor uw toestemming hebben. Wij kunnen uw gegevens voor dit doeel ook gezamenlijk verwerken met Facebook Inc, Instagram Inc, Twitter Inc. en Pinterest Inc., voor welke gezamenlijke verwerking wij met hen een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

Wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Patiëntengegevens

Persoonsgegevens

Uw contact- en identificatiegegevens, uw gezondheidsgegevens, demografische gegevens en gegevens uit uw patiënten dagboek.

Grondslag

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doel

Wij bewaren deze gegevens van u om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Patiëntengegevens, maar ook accountancy en fiscale wet- en regelgeving.

Voorkoming en opsporing van fraude

Persoonsgegevens

Uw IP-adres.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang. 

Doel

Wij verwerken uw IP-adres op het moment dat u onze website bezoekt, zodat wij het aantal gemaakte boekingen vanaf dat IP-adres kunnen bijhouden en frauduleus gebruik van onze website kunnen opsporen.

8. Delen van uw persoonsgegevens

Bovengenoemde doelen en activiteiten kunnen het noodzakelijk maken om sommige persoonsgegevens te delen met de volgende partijen:

 • Sunshine Smile GmbH gevestigd in Duitsland – dit is ons moederbedrijf dat voorziet in alle backoffice-ondersteuning en infrastructuur;

 • Binnen de Plus Dental Group voor de uitvoering van specifieke taken - Gegevens die worden doorgegeven aan interne dienstverleners worden alleen gebruikt voor de uitvoering van specifieke taken voor onze rekening, bijvoorbeeld levering aan klanten, planning van de behandeling, productie, logistiek.

 • Netwerkpartners, die ten aanzien van de persoonsgegevens die zij bij de door hen uitgevoerde tandheelkundige diensten verwerken als verwerkingsverantwoordelijken optreden;

 • Onze dienstverleners die als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken fungeren.

Onze dienstverleners die als onze verwerkers fungeren:

 • Professionele adviseurs die fungeren als verwerkers of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, inclusief advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die consultancy, bancaire diensten, juridische diensten, verzekeringen en boekhouddiensten aanbieden;

 • Toezichthouders en andere autoriteiten die als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken fungeren die onder bepaalde omstandigheden rapportages van voortgangsactiviteiten nodig hebben; en

 • Derde partijen aan/met wie we onderdelen van ons bedrijf of aandelen verkopen, overdragen of fuseren. We kunnen echter ook andere bedrijven overnemen of met ze fuseren. In geval van veranderingen binnen ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens mogelijk op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit privacybeleid.

Behalve indien uitdrukkelijk hierin voorzien, delen, verkopen of verhandelen wij uw informatie niet met derden. We staan onze dienstverleners alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken als we er zeker van zijn dat ze de juiste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. We leggen onze Netwerkpartners en andere dienstverleners ook contractuele verplichtingen op om er zeker van te zijn dat ze uw persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken om diensten aan ons en aan u te leveren. We kunnen informatie uitwisselen en delen met wethandhavingsinstanties en toezichthoudende organen om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

9. Internationale overdrachten

We beschermen uw persoonsgegevens door al onze dochterondernemingen te vragen om dezelfde regels in acht te nemen bij het verwerken van uw persoonsgegevens als die wij in acht nemen.

Een aantal van de derde partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen, bevindt zich buiten Nederland. Dit betekent dat uw persoonsgegevens buiten Nederland worden doorgegeven ten behoeve van de verwerking.

Als we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, zorgen we voor een passend beschermingsniveau met ten minste een van de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen die een adequaat beschermingsniveau waarborgen voor persoonsgegevens zoals bepaald door de Europese Commissie;

 • Als we gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, gebruiken we de modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie waarmee eenzelfde beschermingsniveau als in Europa wordt gegarandeerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons specifieke systeem voor het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

10. Gegevensbeveiliging

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betaaltransacties die door ons of onze externe betaalverwerker worden uitgevoerd, worden versleuteld. Alle wachtwoorden die wij u hebben verstrekt (of die u hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze Website of onze App, dient u vertrouwelijk te behandelen.

We vragen u om wachtwoorden met niemand te delen. We volgen strikte procedures en beveiligingsfuncties om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onbedoeld en onrechtmatig verloren gaan, worden gebruikt of geopend.

We hebben procedures opgesteld voor inbreuken op persoonsgegevens en zullen u en de relevante toezichthouder op de hoogte brengen als wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

11. Gegevensbewaring

We bewaren uw dossier (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) in ieder geval gedurende vijftien jaar nadat de klantrelatie met u is beëindigd of langer, indien wettelijk vereist of in geval van een klacht of juridische claim. In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie het onderdeel uw rechten hieronder voor meer informatie. Als we uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, en u trekt deze toestemming in, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens en verwijderen ze. In sommige gevallen anonimiseren we uw persoonsgegevens (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dergelijke gevallen mogen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder kennisgeving aan u. Als u uw Plusdental-account gedurende 12 maanden niet gebruikt, beschouwen wij het account als verlopen en kunnen wij uw persoonsgegevens verwijderen, behoudens en voor zover wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.

12. Uw rechten

In sommige gevallen hebt u de volgende rechten volgens de gegevensbeschermingswet ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u inzage ontvangen in de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen om te controleren of we deze rechtmatig verwerken. Indien u het recht heeft om deze persoonsgegevens in te zien en we in staat zijn om uw identiteit te bevestigen, zullen wij deze persoonsgegevens aan u verstrekken, behoudens voor zover er sprake is van een uitzondering.

 • Het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die we van u hebben laten corrigeren. Mogelijk moeten we de juistheid van de nieuwe gegevens verifiëren.

 • Het recht een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens te doen. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als wij geen goede reden hebben om de verwerking ervan voort te zetten. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie onderstaand), indien we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of indien we verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. We zijn echter niet altijd in staat om te voldoen aan uw verzoek om te wissen in verband met specifieke juridische redenen waarvan we u, indien nodig, op de hoogte zullen brengen op het moment van uw verzoek.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang (of dat van een externe partij). U hebt in ieder geval het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te staken in de volgende scenario's:

 1. als u de juistheid van de gegevens betwist;

 2. als u ons gebruik van de gegevens onrechtmatig acht, maar u niet wilt dat wij ze wissen;

 3. als u wilt dat we de gegevens behouden ook als wij ze niet meer nodig hebben, zodat u rechtsvorderingen kunt instellen, uitoefenen of onderbouwen; of

 4. u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang hebben om ze te gebruiken.

 • Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij (het recht op dataportabiliteit). We leveren uw persoonsgegevens aan u of een door u gekozen derde partij in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Let op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u in eerste instantie toestemming aan ons hebt gegeven om te verwerken of die we hebben verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

 • Het recht om de door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kan het zo zijn dat wij bepaalde producten en diensten niet aan u kunnen leveren. We zullen u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Om gebruik te maken van een van bovenstaande rechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 3. Als wij redenen hebben om uw identiteit in twijfel te trekken (bijvoorbeeld omdat uw verzoek afkomstig is van een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account), kunnen wij u vragen om uw identiteit aan te tonen.

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. In enkele gevallen kan het langer dan een maand duren als uw verzoek complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u informeren en op de hoogte houden.

13. Hoe kunt u een klacht indienen

We streven ernaar alle problemen of zorgen ten aanzien van ons gebruik van uw gegevens op te lossen.

Voor meer informatie over ieder recht, inclusief de omstandigheden waaronder ze van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen of de Gebruik uw privacyrechten webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Deze vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22.06.2022.

Boek uw gratis scan