plusdental white icon

Heeft het gebit invloed op arbeidskansen?

Het onderzoek toont het belang van een aantrekkelijke en gezonde glimlach tijdens het sollicitatieproces en de vooroordelen waar sollicitanten met een slechte gezondheid van het gebit mee te maken hebben. Er is meer aandacht nodig voor dit probleem.
Bekijk NL resultaten Bekijk de internationale resultaten

Ons onderzoek

Bij Plusdental hebben we te maken met mensen die dagelijks onzeker zijn als gevolg van ontoegankelijke tandheelkundige zorg. In sommige branches speelt het uiterlijk een grote rol bij de aanname van een kandidaat. Door de pandemie is de economie wereldwijd lamgelegd en zijn veel sectoren uit balans geraakt en miljoenen hun baan kwijtgeraakt. COVID-19 heeft de arbeidsmarkt in veel sectoren verstoord en dit heeft geleid tot een wereldwijde toename van de werkloosheid. In het VK hebben meer dan 600.000 mensen hun baan kwijtgeraakt sinds maart 2020 en bijna 9.000.000 mensen hebben een speciale uitkering in verband met het coronavirus. Zodra deze speciale regeling eind oktober 2020 eindigt, kunnen miljoenen mensen te maken krijgen met een inkomstentekort en genoodzaakt zijn de arbeidsmarkt weer te betreden om het hoofd boven water te houden. (1) Vergeleken met andere sectoren wordt het toerisme het hardst geraakt op de lange termijn door het veranderende consumentengedrag ten aanzien van internationaal reisverkeer. Naar schatting kost COVID-19 het toerisme £15bn in 2020 en met 22 miljoen minder bezoekers in het VK moeten duizenden mensen op zoek naar ander werk om hun hoofd boven water te houden. (2) Deze schattingen zijn extra alarmerend omdat het toerisme een belangrijke werkgever is voor kwetsbare bevolkingsgroepen. In het kader daarvan waren we benieuwd in hoeverre een gezonde glimlach bijdraagt aan het sollicitatieproces van een kandidaat en aandacht vragen voor de impact van tandheelkundige zorg op eigenwaarde en levensonderhoud. Voor dit onderzoek maakten we gebruik van wetenschappelijk aangetoonde onderzoeken ten aanzien van dit onderwerp. We zochten naar bewijs voor het verband tussen de gezondheid van het gebit en arbeidskansen. We stelden vast dat toegang tot moderne tandheelkunde verband houdt met sociale en economische aspecten. Dit betekent dat sociaal benadeelde mensen met lage inkomens moeilijker toegang hebben tot goede tandheelkundige zorg. Slechte tandheelkundige zorg heeft een negatieve impact op de arbeidskansen van mensen en verkleint de kans om hun eigen financiële situatie te verbeteren. De onderzoeksresultaten* omvatten:

Glimlachen creëert vertrouwen

Een glimlach is van essentieel belang tijdens sociale interacties om vertrouwen op te bouwen. Sollicitanten die niet glimlachen als gevolg van een lage eigenwaarde, komen snel afstandelijk en nerveus over. (3)

Tandheelkundige gezondheid en socio-economische status

De socio-economische status is bepalend voor de tandheelkundige behandelbehoefte. Mensen met een lagere economische achtergrond hebben een grotere behoefte. Deze groep is ook minder tevreden met zijn gebit en bezocht de tandarts minder vaak. (4)

Tandheelkundige gezondheid en gezinssituatie

Kinderen met ouders die in de dienstensector of verkoop werken en die een lager inkomen hebben een kleinere kans op een orthodontische behandeling dan kinderen van managers. Dit nadeel is ook van toepassing op kinderen die op het platteland wonen. (5)

Tandheelkundige gezondheid en sociale ongelijkheid

Een gezond gebit en inkomen zijn met elkaar verbonden. Dit betekent dat een verbetering van de socio-economische situatie een groter positief effect heeft op de algehele tandheelkundige gezondheid, aangezien het beleid de financiële situatie voor individuen kan verbeteren en ze daarmee toegang kunnen krijgen tot goede tandheelkundige zorg. (6)
*Alle bevindingen zijn hergeformuleerd voor een beter begrip. De precieze quotes en bronnen vindt u onderaan de pagina bij de methodologie.

Opiniepeiling

Op basis van bovenstaande bevindingen, toont ons onderzoek aan hoe belangrijk toegang tot moderne tandheelkunde vandaag de dag is. Het moet ons gezamenlijke doel zijn om iedereen toegang te geven tot tandheelkundige zorg op het hoogste medische niveau. De huidige problemen en vooroordelen tijdens sollicitatieprocessen moeten bespreekbaar worden gemaakt en de maatschappij dient ervan bewust te worden. Niet het gebit, maar de persoonlijke kwalificaties zouden doorslaggevend moeten zijn bij de selectie van een kandidaat. Onze enquête bestaat uit verschillende vragen. Op basis van de antwoorden kunnen we het soort voorordelen waar kandidaten met een slecht gebit mee te maken hebben. We richten ons specifiek op sales, marketing en telemarketing.

Uit de evaluatie van de enquête blijkt dat er in bepaalde bedrijfstakken bepaalde vooroordelen tegen cosmetische tandheelkunde heersen. Wij bij Plusdental hebben ons tot doel gesteld om tandheelkunde voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Hoogwaardige tandheelkundige zorg zou niet alleen beschikbaar moeten zijn voor gezinnen met hoge inkomens. Helaas heeft de studie ook uitgewezen dat mondgezondheid en toegang tot orthodontie in onze hedendaagse maatschappij onlosmakelijk verbonden zijn met socio-economische factoren. Door deze onderlinge samenhang wordt de ongelijkheid op de mondiale arbeidsmarkt vergroot. We bevinden ons in een neerwaartse spiraal waardoor de kloof tussen arm en rijk, en daarmee tussen goede en slechte mondgezondheid, steeds groter wordt. We bestrijden deze kansongelijkheid door de belemmeringen van de toegang tot moderne tandheelkunde en cosmetische behandelingen weg te nemen. Het is de missie van Plusdental om hoogwaardige, innovatieve tandheelkunde toegankelijk te maken voor iedereen. Om de beste behandelingsresultaten te boeken werken we nauw samen met plaatselijke tandartsen. Onze kostenbesparingen (onder andere door digitalisering van het behandelingsproces) komen direct ten goede van onze patiënten doordat we samen met onze aligners onzichtbare tandheelkundige behandelingen aanbieden tegen een betaalbare prijs. Daardoor zijn onze medische hulpmiddelen niet alleen beschikbaar voor mensen met een hoger inkomen, maar voor iedereen. We hebben al meer 50.000 patiënten geholpen bij het in vervulling laten gaan van hun wens om mooie rechte tanden te hebben. Wij zijn van mening dat een goede mondgezondheid en een mooie lach niet afhankelijk mogen zijn van financiële omstandigheden en niet alleen beschikbaar mogen zijn voor maatschappelijke groepen met een hoog inkomen. Uitgebreide feedback van onze patiënten heeft ons geleerd dat rechte tanden niet alleen een positief effect hebben op hun mondgezondheid in het algemeen, maar ook hebben geleid tot hoger zelfrespect en meer zelfvertrouwen. Ze hebben het gevoel dat hun nieuwe lach hun leven aanzienlijk heeft verbeterd, ze lachen vaker en vrijer en ook vrienden en familie is de positieve verandering niet ontgaan. Dit positieve psychologische effect wordt ook opgemerkt bij sollicitaties, doordat bij een sollicitatiegesprek vooroordelen minder een rol lijken te spelen. Hieruit kan worden afgeleid dat we met een gezonde, mooie lach betere kansen hebben bij sollicitatiegesprekken. - Eva-Maria Meijnen Managing Director PlusDental

Resultaten uit NL

Hoe belangrijk is een aantrekkelijke glimlach voor de prestaties van een medewerker in onderstaande rollen?

Hoe belangrijk is een aantrekkelijke glimlach binnen de branche voor de indruk die een sollicitant achterlaat voor onderstaande rollen?

Bekijk onderstaande afbeeldingen van twee kandidaten met normaliter gelijkwaardige kwalificaties

A
B

In hoeverre zou u kandidaat A aanbevelen ten opzichte van kandidaat B voor een tweede sollicitatiegesprek voor onderstaande rollen?

Internationale resultaten

Hoe belangrijk is een aantrekkelijke lach voor de prestaties van een medewerker in onderstaande rollen?

Hoe belangrijk is de glimlach van een kandidaat binnen de branche tijdens een sollicitatiegesprek met de aanwervende manager voor onderstaande rollen?

Bekijk onderstaande afbeeldingen van twee kandidaten met normaliter gelijkwaardige kwalificaties

A
B

In hoeverre zou u kandidaat A aanbevelen ten opzichte van kandidaat B voor onderstaande rollen?

Methodiek De studie bestond uit een enquête om vast te stellen of sollicitanten met een slecht uitziend gebit of een slechte mondgezondheid werden achtergesteld bij sollicitaties op bepaalde functies op het gebied van bijvoorbeeld verkoop, zorg of telemarketing. Uit de enquête bleek in welke mate zulke vooroordelen bestaan bij personeelsmanagers in genoemde vakgebieden. De enquête is aan 5.000 HR-medewerkers over de hele wereld gestuurd. De resultaten zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van 100 deelnemers aan de enquête in Duitsland, Spanje, de VS, Groot-Brittannië en Zwitserland, samen met nog eens 500 representatieve antwoorden om tot een mondiaal resultaat te komen. De respondenten voor de mondiale resultaten kwamen uit Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, IJsland, Ierland, Mexico, Nieuw-Zeeland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De respondenten voor de regionale resultaten kwamen uitsluitend uit de aangegeven regio. Enquête De enquête is in de periode tussen 21 januari en 10 februari 2020 aan HR-medewerkers verzonden via een Google Formulier. Op de enquête was het volgende privacybeleid van toepassing: Privacybeleid De procedure bestaat uit deelname aan een enquête die ongeveer 2 minuten in beslag neemt. Deelname aan deze studie is vrijwillig: als u ervoor kiest aan de enquête deel te nemen kunt u zich te allen tijde terugtrekken. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en wij verzamelen geen gegevens waarmee de identiteit van respondenten kan worden vastgesteld, zoals naam, e-mailadres of IP-adres. De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt voor een project waarbij wordt onderzocht in hoeverre men zich bewust is van het effect van een goede mondgezondheid. Antwoorden zullen niet individueel worden geanalyseerd. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend in getotaliseerde vorm worden geïnterpreteerd en als zodanig aan de media worden verstrekt. De resultaten zullen kosteloos online beschikbaar worden gesteld voor gebruik door HR-medewerkers/wervingsbureaus. De vragen die aan de respondenten zijn voorgelegd zijn exact zoals beschreven bij bovengenoemde resultaten, waarbij dezelfde afbeelding is gebruikt voor de eindvraag. Nadere informatie over de enquêtevragen vindt u hieronder. Enquêtevragen 1. Woonland 2. Geslacht (Man, Vrouw, Niet-Binair, Zeg ik liever niet) N.B. Deze vraag is alleen opgenomen om er zeker van te zijn dat de omvang van de steekproef groot genoeg is om tot een representatieve populatie te komen – de door ons gepubliceerde resultaten zijn niet uitgesplitst naar geslacht. 3. Leeftijd. N.B. Deze vraag is alleen opgenomen om er zeker van te zijn dat de omvang van de steekproef groot genoeg is om tot een representatieve populatie te komen – de door ons gepubliceerde resultaten zijn niet uitgesplitst naar leeftijd. 4. Betrokkenheid bij het wervings-/aannameproces (Ik ben een recruiter in dienst van een bureau dat andere ondernemingen helpt met het vervullen van vacatures, Ik maak deel uit van een intern wervingsproces en help teammanagers met het vervullen van hun vacatures, Ik ben uitsluitend verantwoordelijk voor werving voor mijn eigen team, Ik ben niet verantwoordelijk voor werving of aanname, maar ben wel een HR-medewerker, Ik ben geen HR-medewerker, Anders). N.B. Deze vraag is alleen opgenomen om er zeker van te zijn dat de omvang van de steekproef groot genoeg is om tot een representatieve populatie te komen – de door ons gepubliceerde resultaten zijn niet uitgesplitst naar functie. 5. Afgeronde opleiding (Lager dan middelbare-schooldiploma, Middelbareschool- of gelijkwaardig diploma (bijv. GED), Middelbare school, maar geen graad, Associate-graad (bijv. AA, AS), Bachelordiploma (bijv. BA, BS), Masterdiploma (bijv. MA, MS, MEd), Beroepsgraad (bijv. MD, DDS, DVM), Doctoraat (bijv. PhD, EdD). N.B. Deze vraag is niet verplicht. 6. Hoe belangrijk is een aantrekkelijke lach voor de prestaties van een werknemer in genoemde functies (verpleegkundige, programmeur/IT-technicus, data-analist/statisticus, verkoopvertegenwoordiger, bedrijfsleiding, klantenservice (functie met klantcontact), telemarketingfunctie). Geef een cijfer van 1 t/m 7, waarbij 1 staat voor "Helemaal niet belangrijk" en 7 voor "Heel belangrijk". 7. Hoe belangrijk is een aantrekkelijke lach voor hoe degene die de sollicitant in genoemde functies in de bedrijfstak (verpleegkundige, programmeur/IT-technicus, data-analist/statisticus, verkoopvertegenwoordiger, bedrijfsbeheer, klantenservice (functie met klantcontact), telemarketingfunctie) moet aannemen die sollicitant tijdens het sollicitatiegesprek ziet. Geef een cijfer van 1 t/m 7, waarbij 1 staat voor "Helemaal niet belangrijk" en 7 voor "Heel belangrijk". 8. Bekijk onderstaande foto's van twee sollicitanten met overigens gelijke kwalificaties. Hoe waarschijnlijk is het dat u de voorkeur geeft aan kandidaat A boven kandidaat B voor een vervolggesprek voor de functie (verpleegkundige, programmeur/IT-technicus, data-analist/statisticus, verkoopvertegenwoordiger, bedrijfsbeheer, klantenservice (functie met klantcontact), telemarketingfunctie). Geef een cijfer van 1 t/m 7, waarbij 1 staat voor "Helemaal niet belangrijk" en 7 voor "Heel belangrijk". De respondenten voor de internationale resultaten kwamen uit Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, IJsland, Ierland, Mexico, Nieuw-Zeeland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De respondenten voor regionale resultaten kwamen uitsluitend uit de aangegeven regio. Bronvermelding: 1. “UK jobless claims jumped 70% in April as the coronavirus hit employment“, CNBC, in: https://www.cnbc.com/2020/05/19/uk-jobless-claims-rise-by-70percent-in-april-to-2point1-million.html 2. “UK jobless claims soaer by nearly 70% in April“, The Guardian, in: https://www.theguardian.com/business/2020/may/19/uk-jobless-april-coronavirus-crisis-unemployment-benefits 3. “Smiling is frequently observed in social interactions between humans may be used as a signal of the intention to cooperate and build trust.“ Scharlemann, J., Eckel, C., Kacelnik, A. , Wilson, R. (2001) The value of a smile: Game theory with a human face. Journal of Economic Psychology 22 4. “Subjects of low Socioeconomic Status (SES) exhibited greater normative and perceived treatment needs than subjects of higher SES. They were less satisfied with their dental appearance and visited a dentist less frequently.” Badran, S., Sabrah, A., Hadidi, S., Al-Khateeb, S. (2014) Effect of socioeconomic status on normative and perceived orthodontic treatment need. Angle Orthodontist, Vol 84, No 4 5. “Children were less likely to have orthodontic treatment when parents were service or sales workers compared with children whose parents were managers or professionals, when family income was in the lowest, compared with highest quartile, when children had no supplementary insurance compared with children covered by private insurance, or when they lived in rural compared with urban areas.” Germa, A., Kaminski, M., Nabet, C. (2010) Impact of social and economic characteristics on orthodontic treatment among children and teenagers in France. Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants INSERM : U953, Université Pierre et Marie Curie. 6. “The effect of education on income inequalities varied by oral health outcome, but income consistently explained over one third of the education effect on inequalities for the oral health outcomes used in this study. This suggests that future social and economic policy aimed at improving financial and material resources for individuals would better reduce socio-economic inequalities in oral health than those solely targeted toward changing oral health behaviour or knowledge acquisition of healthy behaviour.” Farmer, J., Phillips, R., Singhal, S., Quiñonez, (2017) Inequalities in oral health: Understanding the contributions of education and income. Can J Public Health 2017;108(3):e240–e245 doi: 10.17269/CJPH.108.5929 Pers- en mediavoorlichting Bent u een journalist op zoek naar actuele informatie over Plusdental of over onze studie? Voor persberichten, contactpersoon, foto- en videocontent of interviews kunt u contact met ons opnemen op presse@plusdental.de. U ontvangt zo snel mogelijk antwoord.

Terug naar boven