Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het is al vanaf het begin belangrijk voor ons geweest om te investeren in organisaties die onze visie delen. Daarom steunen we de Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. en de Hilfswerk Deutscher Zahnärzte. Zij streven naar verschillende benaderingen van tandheelkundige zorg en de kans om kinderen een zorgeloze lach te bezorgen.

Hieronder vind je meer informatie over beide organisaties.

We willen vooral kinderen met een hazenlip en gespleten gehemelte helpen. Dit is een van de meest voorkomende aangeboren misvormingen bij mensen. Onbehandelde spleetvorming heeft vergaande consequenties. Kinderen kunnen niet fatsoenlijk eten en drinken, zijn functioneel beperkt en ernstig beperkt door gehoorafwijkingen bij de spraakontwikkeling als gevolg van de spleet. Daarbij leidt sociale buitensluiting tot psychologische problemen. In Duitsland worden patiënten met een hazenlip en gespleten gehemelte meestal geholpen in specialistische centra. Kinderen in ontwikkelingslanden hebben echter geen toegang tot medische zorg. Bovendien leidt ondervoeding tijdens de zwangerschap vaker tot misvormingen. We ondersteunen Deutsche Cleft Kinderhilfe e. V. in Freiburg. Zij zijn actief in 12 landen en geven informatie over de preventie en behandeling en financieren de operaties en de benodigde therapieën, zoals logopedie.

We steunen de Stichting voor hulp aan Duitse tandartsen. Deze stichting speelt een prominente rol in de maatschappelijke betrokkenheid van de Duitse tandartsen. De stichting werd in mei 1987 opgericht door de tandarts Carl Heinz Bartels uit Göttingen en is het resultaat van de steun van Lower Saxony tandartsen voor gebieden die waren getroffen door lepra, opgericht in 1981. Naast de steun voor lepraprojecten ondersteunt de hulporganisatie ook (tandheelkundige) medische projecten door tandartspraktijken en medische posten op te zetten in verschillende regio's van Zuid Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. Ook organiseren ze tandheelkundige profylaxe-programma's. Ze staan al jaren verschillende instanties bij met donaties voor de bouw van kindertehuizen, scholen en beroepsopleidingscentra.