Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

  1. Deze voorwaarden

  2. Informatie over ons en onze contactgegevens

  3. Registratie op onze Website en/of in onze App

  4. PlusDental-programma

  5. De behandelingsovereenkomst met PlusDental

  6. Beëindiging van onze overeenkomst

  7. Problemen met de PlusDental-kit

  8. Aansprakelijkheid en garanties

  9. Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken

  10. Overige voorwaarden

1. Deze voorwaarden

1.1 Waarop hebben deze voorwaarden betrekking en waarom is het belangrijk om ze te lezen? Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van al onze onzichtbare beugels (hierna "aligners" genoemd) en gerelateerde diensten. Lees deze voorwaarden goed door voordat je je registreert op onze website plus-dental.nl ("Website") of in onze mobiele app ("App"). In deze voorwaarden lees je wie wij zijn, hoe we onze aligners en gerelateerde diensten leveren, hoe wij en jij de overeenkomst kunnen wijzigen en beëindigen, wat je moet doen als er zich een probleem voordoet, en andere belangrijke informatie.

2. Informatie over ons en onze contactgegevens

2.1 Wie wij zijn. Wij zijn PlusDental, een in Duitsland geregistreerd bedrijf onder de naam van Sunshine Smile GmbH. Het adres van ons hoofdkantoor is Windscheidstraße 18 - 10627 Berlijn – Duitsland. Ons registratienummer in het Duitse handelsregister is HRB 191754 en ons btw-nummer is DE315621683.

2.2 Onze contactgegevens. Je kunt contact opnemen met onze klantenservice door te bellen naar telefoonnummer +31 20 323 0747, door een e-mail sturen naar info@plus-dental.nl of via onze Website of App.

2.3 Hoe wij contact met jou kunnen opnemen. Als wij contact met je opnemen, doen we dit telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat je bij je bestelling en/of registratie hebt ingevuld.

3. Registratie op onze Website en/of in onze App

3.1 Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet je je registreren en een account aanmaken op onze Website of in onze App.

3.2 Indien PlusDental gebruikmaakt van derden om zijn contractuele verplichtingen uit te voeren, komt er geen contractuele relatie tot stand met deze derden. PlusDental blijft de enige contractuele partner van de gebruiker.

3.3 De diensten die via onze Website en onze App worden aangeboden, zijn uitsluitend beschikbaar voor inwoners van Nederland en personen van 18 jaar en ouder. Helaas accepteren we geen bestellingen van buiten Nederland, maar als je in Duitsland woont, kun je een bestelling plaatsen via www.PlusDental.de.

3.4 Tijdens het registratieproces dien je je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en een vragenlijst over je gezondheid in te vullen.

3.5 Door je registratieaanvraag te versturen, bevestig je dat: (i) je woonachtig bent in Nederland; (ii) je 18 jaar of ouder bent; (iii) de verzonden registratie van toepassing is op jou en niemand anders; en (iv) de door jou verstuurde informatie naar waarheid is ingevuld en naar je beste weten correct is. Laat het ons zo snel mogelijk weten als er gegevens wijzigen die je tijdens de registratie hebt ingevuld. Als wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat gegevens die je hebt ingevuld tijdens het registratieproces of tijdens het gebruik van onze Website en/of App, incorrect zijn, behouden wij het recht om je account bij ons op te schorten of op te heffen en/of onze overeenkomst voor het PlusDental-programma te ontbinden. In dit geval maak je geen aanspraak op restitutie dan wel ben je verplicht eventueel resterende betalingstermijnen te voldoen.

3.6 Wachtwoorden of andere gegevens die onderdeel uitmaken van onze veiligheidsprocedure tijdens je registratie moeten door jou als gebruiker als vertrouwelijk worden beschouwd. Deze informatie mag niet worden gedeeld met derden. Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij over dergelijke vertrouwelijke identificatiecodes of wachtwoorden beschikt, dien je ons zo spoedig mogelijk te waarschuwen.

3.7 Je behoudt te allen tijde het recht om je account bij PlusDental te (laten) verwijderen. Wanneer je je account echter tijdens het PlusDental-programma verwijdert (zoals hieronder in clausule 4 omschreven), beëindig je tevens automatisch je overeenkomst met ons voor het PlusDental-programma. Onze App is namelijk een essentieel onderdeel van het PlusDental-programma, omdat deze wordt gebruikt als hulpmiddel om je voortgang te volgen (zie clausule 4.17 hieronder voor meer informatie). Op het moment dat je je account verwijdert, dien je direct te stoppen met het gebruik van de PlusDental-programmakit die je van ons hebt ontvangen. In dit geval maak je geen aanspraak op restitutie dan wel ben je verplicht eventueel resterende betalingstermijnen te voldoen.

4. PlusDental-programma

4.1 Wat is het PlusDental-programma? Het PlusDental-programma is een correctiemethode voor lichte tot middelmatige scheefstand met een alignersysteem dat door ons in Duitsland op maat wordt gemaakt. Afhankelijk van je keuze is het programma ook inclusief een nabehandelpakket om het behandelresultaat te behouden. Meer informatie over ons PlusDental-programma vind je op onze Website en in onze App.

4.2 Biedt PlusDental tandheelkundig, orthodontisch en/of medisch advies? We werken samen met een netwerk van tandartsen en orthodontisten in Nederland en in andere EU-landen die een contract hebben met PlusDental (onze "Netwerkpartners"). PlusDental verleent (tandheelkundige) diensten via onze App en Website. Onze Netwerkpartners verlenen tandheelkundig en/of ander medisch advies ten aanzien van de controle van het gebit en het aanmeten van de aligners. Bij een verzoek om tandheelkundig of medisch advies en beoordelingen zullen wij je doorverwijzen naar onze Netwerkpartners. De Netwerkpartners zijn BIG-geregistreerd en staan niet onder directe supervisie van PlusDental. De Netwerkpartners zijn gerechtigd en verplicht hun werkzaamheden uit te voeren in lijn met voorgeschreven wet- en regelgeving en zijn onder geen beding onderworpen aan instructies van PlusDental. De kosten voor je bezoek(en) aan de Netwerkpartner in het kader van de behandeling verband houdend met de aligners maken onderdeel uit van de totaalkosten die PlusDental bij je in rekening brengt, en zullen wij binnen het nader op te stellen behandelplan vergoeden aan de Netwerkpartners.

4.3 Maakt een persoonlijk gesprek onderdeel uit van het programma? Als je interesse hebt in het PlusDental-programma, kun je een afspraak maken (via onze Website of onze App) met een van onze Netwerkpartners. De Netwerkpartner zal een tandheelkundige beoordeling uitvoeren en je geschiktheid voor het PlusDental-programma vaststellen. Mogelijk zal er een 3D-scan van je gebit worden gemaakt. Deze eerste beoordeling wordt door ons betaald.

4.4 Beschikbaarheid en annulering van afspraken met Netwerkpartners. Alle afspraken met een Netwerkpartner zijn afhankelijk van diens beschikbaarheid. Als de Netwerkpartner om wat voor reden dan ook niet in staat is om de geplande afspraak na te komen, stellen we je hiervan op de hoogte zodra we bericht ontvangen van deze Netwerkpartner. Je kunt een nieuwe afspraak maken of een afspraak inboeken met een andere Netwerkpartner op onze Website en/of in onze App. Je kunt een afspraak altijd annuleren of opnieuw inplannen op onze Website en/of in onze App.

4.5 Geschiktheid voor het PlusDental-programma. De Netwerkpartners zijn gekwalificeerde en BIG-geregistreerde tandartsen en/of orthodontisten of andere tandheelkundige professionals en zij zullen hun onafhankelijke professionele oordeel gebruiken op basis van tandheelkundige en andersoortige gezondheidscriteria om je geschiktheid voor het PlusDental-programma te bepalen. Als een Netwerkpartner het PlusDental-programma niet aanbeveelt voor jou, kunnen wij je geen voorstel sturen en het PlusDental-programma niet aanbieden. De Netwerkpartner informeert ons over de resultaten van de toetsing en geeft aan of het PlusDental-programma voor jou wel of niet wordt aanbevolen.

4.6 In sommige gevallen kan de Netwerkpartner je geschiktheid voor een alignerbehandeling niet vaststellen, omdat je gebit eerst professioneel moet worden gereinigd. De Netwerkpartner kan dit voor je doen of je kunt je gebit professioneel laten reinigen bij een andere tandarts of tandheelkundige professional. De kosten voor deze professionele reiniging dien je zelf te betalen.

4.7 Als clausule 4.6 op jou van toepassing is kun je, nadat je je gebit professioneel hebt laten reinigen, en op basis van beschikbaarheid (zie clausule 4.4), een nieuwe afspraak maken om je geschiktheid voor het PlusDental-programma te laten beoordelen. Als de Netwerkpartner het PlusDental-programma niet aanbeveelt voor jou, kunnen wij je geen voorstel sturen en je het PlusDental-programma niet aanbieden.

4.8 Behandelplan. Als een Netwerkpartner je geschikt acht voor het PlusDental-programma en het je aanbeveelt, stellen wij een behandelplan voor je op. Je krijgt uitleg over en inzicht in hoe je gebit zal veranderen als je het PlusDental-programma volgt. Let op: alle voor- en na-simulaties naar aanleiding van de beoordeling van de Netwerkpartner zijn een prognose van de geplande resultaten als je het PlusDental-programma volgt.

4.9 Professionele reiniging. De staat van je gebit kan van invloed zijn op de effectiviteit van de alignerbehandeling. De Netwerkpartner kan je daarom tijdens de afspraak aanraden om je gebit professioneel te laten reinigen voordat je met de alignerbehandeling begint. In dat geval vragen we je om te bevestigen dat dit is gedaan voordat je met de alignerbehandeling begint. Je kunt dit door de Netwerkpartner die je bij je eerste afspraak ziet, laten doen (op basis van beschikbaarheid) of door een andere tandarts of tandheelkundige professional. Je moet hiervoor een apart contract afsluiten met de netwerkpartner of je behandelend tandarts.

4.10 De Netwerkpartner stuurt ons de informatie die hij/zij tijdens je afspraak heeft verzameld. Deze gebruiken wij, samen met het professionele oordeel van de Netwerkpartner en de resultaten van je afspraak (inclusief het advies om je gebit wel/niet professioneel te laten reinigen), om een voorstel op te stellen voor je PlusDental-programma op maat. Je ontvangt ons voorstel meestal binnen 21 dagen na je afspraak met een Netwerkpartner.

4.11 Bestelling van het PlusDental-programma. Een afspraak met de Netwerkpartner verplicht je er niet toe om het PlusDental-programma te bestellen na ontvangst van ons voorstel. Ons voorstel heeft een vervaldatum die wij aan je zullen communiceren. Ons voorstel heeft een tijdslimiet, omdat de staat van het gebit met de tijd kan veranderen en dit heeft waarschijnlijk effect op het behandelplan en de beoordeling van de Netwerkpartner. Bestellingen dien je dus voor de betreffende vervaldatum te plaatsen. Je kunt altijd een nieuwe afspraak maken bij een Netwerkpartner als je besluit op een latere datum verder te gaan.

4.12 Betaling. Als je ons voorstel accepteert en een bestelling plaatst voor je PlusDental-programma op maat, vragen we je de betaling te voldoen op een van de in ons voorstel genoemde betaalwijzen (bijvoorbeeld digitaal voor aanvang of in termijnen via onze externe kredietverstrekker) en binnen de vermelde termijn. De prijs van het PlusDental-programma (inclusief btw) wordt vermeld in ons voorstel. Deze prijs is exclusief de professionele reiniging van je gebit (indien nodig), welke kosten je zelf dient te betalen. Als je kiest voor betaling in termijnen, werken wij samen met een samenwerkingspartner. In dit geval sluit je ook een koopovereenkomst met ons. Wij dragen echter de koopprijsvordering over aan de samenwerkingspartner. Je kunt dan met de samenwerkingspartner een afzonderlijke overeenkomst voor betaling in termijnen sluiten. Wij staan niet in voor de totstandkoming van overeenkomsten tussen jou en de samenwerkingspartner. De samenwerkingspartner behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole bij je uit te voeren. Indien de kredietwaardigheidscontrole negatief uitvalt, word je hiervan vóór het sluiten van het contract met ons op de hoogte gesteld. In dit geval kun je kiezen tussen de andere aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.13 Productie van de PlusDental-beugels. Nadat we je betaling hebben ontvangen (of een bevestiging van je overeenkomst met onze kredietverstrekker om in termijnen te betalen), zullen wij zorgen voor de productie van de aligners. De aligners worden geproduceerd op basis van het behandelplan en de informatie van de Netwerkpartner die je geschiktheid voor het PlusDental-programma heeft beoordeeld. De aligners worden op maat gemaakt en wij brengen geen wijzigingen aan op jouw verzoek. De foto's van de aligners op onze Website en in onze App dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden en de aligners die wij produceren voor onze klanten kunnen afwijken van die foto's. PlusDental behoudt zich het recht voor om de aligners individueel te laten vervaardigen, niet door haarzelf, maar door een in opdracht werkende derde partij (plaatsvervangende agenten). Deze derde partij kan zijn statutaire zetel en productiefaciliteiten in het buitenland hebben. Er zal geen contractuele relatie tot stand komen tussen de plaatsvervangende agenten van PlusDental en de gebruiker. PlusDental blijft de enige contractuele partner van de gebruiker.

4.14 Levering van de PlusDental-beugels. We laten je weten wanneer we je PlusDental-beugels zullen leveren. Normaal gesproken duurt dit drie tot vier weken vanaf de dag waarop we je betaling ontvangen. Je betaalt geen verzendkosten; deze zijn inbegrepen bij de prijs van het PlusDental-programma.

4.15 Als de levering van de PlusDental-beugels is vertraagd door een gebeurtenis buiten onze macht, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om je daarover te informeren en ondernemen wij actie om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van een dergelijke gebeurtenis, maar als er sprake is van een aanzienlijke vertraging (meer dan 8 weken), kun je contact met ons opnemen om de overeenkomst te ontbinden en krijg je je geld retour.

4.16 De PlusDental-beugels worden per post of koerier geleverd. Als je na een mislukte afleverpoging geen nieuwe afleverafspraak maakt en/of het pakket niet ophaalt bij een ophaalpunt, nemen we contact met je op voor verdere instructies en kunnen we je opslagkosten en extra leveringskosten in rekening brengen. Als we je binnen acht weken na de eerste afleverpoging niet hebben kunnen bereiken en geen andere leverings- of ophaalafspraak hebben kunnen maken, kunnen we de overeenkomst beëindigen waarvan wij je schriftelijk op de hoogte te stellen. Je krijgt in dat geval geen geld retour of, in geval je in termijnen betaalt, ben je verplicht alle termijnen te voldoen.

4.17 Verloop van de behandeling. Het bereiken van de tandstatus volgens het behandelplan is het doel van de tandheelkundige behandeling bij PlusDental. Idealiter wordt dit bereikt met de com-pletering van het eerste behandelplan. In een aantal gevallen is dit echter niet het geval. Dan zijn één of meer vervolgcorrecties noodzakelijk.

4.18 Voortgangsbewaking. Je dient de aligners 22 uur per dag te dragen en het PlusDental-programma te volgen zoals omschreven in de kit die je van ons hebt ontvangen en in de App. Onze App geeft instructies over de wijze waarop je het PlusDental-programma dient te volgen en de wijze waarop je informatie dient te delen (inclusief foto's) omtrent je voortgang. Alle informatie die je met ons deelt via onze App wordt beoordeeld en bewaakt door onze tandartsen en/of Netwerkpartners. Gedurende de behandeling kunnen we je adviseren om je gebit op eigen kosten professioneel te laten reinigen. Dit kan bijdragen aan de effectiviteit van het PlusDental-programma en kan worden uitgevoerd door de Netwerkpartner waarmee je je eerste afspraak had of een andere tandarts. Al je persoonlijke informatie met betrekking tot je behandelplan en het PlusDental-programma (inclusief voortgangsfoto's die je in onze App uploadt) wordt door ons op veilige wijze gebruikt en verwerkt, conform ons privacybeleid.

4.19 Het is van belang dat je onze instructies opvolgt ten aanzien van het gebruik van onze aligners, en indien van toepassing van onze retentiebeugels, evenals de voortgangsbewaking, inclusief aanbevelingen die wij doen om je gebit professioneel te laten reinigen. Indien je onze instructies of aanbevelingen niet opvolgt, kan dit de effectiviteit van het PlusDental-programma belemmeren.

4.20 Het kan voorkomen dat wij je nogmaals verwijzen naar een Netwerkpartner voor een afspraak, bijvoorbeeld als de door jou via de App aangeleverde foto's onvoldoende inzicht geven in de voortgang, als je voortgang niet aansluit op het behandelplan, als je medische vragen hebt en/of als de tandartsen van PlusDental een consult nodig achten.

4.21 De behandeling is klaar wanneer wij verklaren dat deze klaar is. Wij voeren een laatste fotocontrole uit en stellen u op de hoogte van het resultaat of het einde van de behandeling. De eindfotocontrole is de controle van de voortgang van de behandeling en de status van de tanden aan het einde van het eerste behandelplan.

4.22 Indien na voltooiing van het eerste behandelplan na bevestiging door ons, de werkelijke tandstatus significant afwijkt van de voor-en-na simulatie, kan een vervolgcorrectie nodig zijn. Een vervolgcorrectie betekent het bijstellen van het behandelresultaat nadat het vorige behandelplan is uitgevoerd. Onder de volgende voorwaarden heeft u recht op een gratis vervolgcorrectie:

a. U heeft uw wens tot retreatment binnen zes weken na de definitieve fotocontrole aan ons kenbaar gemaakt; en

b. U heeft een nieuwe 3D scan laten maken bij een Netwerkpartner; en

c. Het definitieve matchingproces bevestigt een afwijking van meer dan 0,4 mm ten opzichte van de laatste voor en na simulatie. Onder het definitieve matchingproces wordt verstaan de berekening van de afwijking van de werkelijke tandpositie ten opzichte van de geplande uiteindelijke tandpositie op basis van een 3D scan; en

d. U heeft voldaan aan de eisen van clausule 4.18 en clausela 4.19 gedurende de gehele behandeling.

Wij zullen u meedelen of u recht heeft op een kosteloze verbetering achteraf. Als niet aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunt u op eigen kosten een correctie achteraf aanvragen. Het staat ons vrij de verbetering achteraf aan te bieden. Wij zullen u informeren over de kosten van de verbetering achteraf.

4.23 Neem direct contact met ons op of vraag een medische professional om advies als je zorgen hebt over het effect van het PlusDental-programma en vooral als je acute symptomen of andere onverwachte, ongebruikelijke symptomen ervaart. Indien nodig zullen wij je voor (nader) medisch advies doorverwijzen naar een van onze Netwerkpartners en/of een andere medische professional. Neem onmiddellijk contact met ons op bij elke verandering in uw persoonlijke gezondheidstoestand.

4.24 Als u zwanger bent, moet de behandeling met tandheelkundige aligners na de bevalling worden gestart. Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met tandheelkundige aligners, moeten wij onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Wij adviseren in dit geval de behandeling te pauzeren. Voor de duur van de pauze krijgt u verwijderbare retainer spalkjes. Wij zullen beslissen of er opnieuw een 3D scan moet worden gemaakt. Na de pauze kan de behandeling in overleg met ons worden voortgezet. We zullen beslissen of een nieuw behandelplan, inclusief een 3D-scan, en de productie van nieuwe retainers nodig is. 3D scans, behandelplanning en productie zijn voor rekening van ons. Uw recht op gratis diensten onder dit artikel 4.24 is niet van toepassing indien u ons niet binnen drie (3) maanden na levering op de hoogte stelt van uw wens om de behandeling voort te zetten.

4.25 Behoud van de resultaten. Als je hiervoor kiest, is je PlusDental-programma inclusief een nabehandelpakket gericht op het behouden van het behandelresultaat gedurende een door jou gekozen periode. Dit pakket is inclusief een driemaandelijkse controle door ons serviceteam om de status van je gebit te bespreken. Daarnaast ontvang je gedurende de gekozen periode een retentiebeugel van ons. Door de retentiebeugel de voorgeschreven tijden te dragen, zorg je ervoor dat je tanden niet terug in hun oude positie kunnen verplaatsen. Zodra je beugelbehandeling is afgerond, sturen we je een gratis retentiebeugel. Als de beugel breekt gedurende de door jou gekozen periode, sturen we je kosteloos een nieuw exemplaar. Je dient de beugel gedurende de eerste twee weken na de behandeling 22 uur per dag te dragen. Daarna is het voldoende om de beugel alleen nog ’s nachts te dragen. Je kunt zelf de gewenste duur van je pakket selecteren bij het afrekenen.

5. De behandelingsovereenkomst met PlusDental

5.1 Bevestiging van je bestelling. Je bestelling is bevestigd vanaf het moment dat je onze bevestigingsmail ontvangt of een andere schriftelijke bevestiging waarna er een (behandelings)overeenkomst tussen jou en ons tot stand wordt gebracht.

5.2 Als we je bestelling niet kunnen aanvaarden. Als wij je bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen we je hier schriftelijk van op de hoogte brengen en geen kosten in rekening brengen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je kiest voor betaling van het PlusDental-programma in termijnen en je aanvraag voor een dergelijke afbetalingsregeling is afgewezen. We kunnen je bestelling ook afwijzen als we een fout in de prijs hebben geconstateerd of omdat we niet kunnen voldoen aan onze standaardlevertermijn en je ons hebt laten weten dat je niet bereid bent om te wachten op een vertraagde levering.

6. Beëindiging van onze overeenkomst

6.1 Ontbinding van de overeenkomst in verband met vertraagde levering of niet-levering. Als je de behandelingsovereenkomst wenst te ontbinden in verband met late levering, conform clausule 4.15, of als wij de PlusDental-programmakit helemaal niet aan je leveren binnen de in je bestelbevestiging genoemde termijn, behoud je het recht om je bestelling te annuleren en je overeenkomst met ons te ontbinden. Als je de PlusDental-programmakit al hebt ontvangen, dien je deze zo snel mogelijk te retourneren. Daarna zullen wij alle bedragen die je aan ons hebt betaald, restitueren. Wij betalen de verzendkosten.

6.2 Wij behouden het recht om de overeenkomst te ontbinden als je verzuimt te betalen. Als je ons niet op tijd betaalt voor het PlusDental-programma (zie clausule 4.12) en je binnen zeven dagen na onze betalingsherinnering nog steeds in gebreke blijft, hebben wij het recht om onze overeenkomst met jou te ontbinden. We nemen in dat geval contact met je op om je te laten weten dat we de overeenkomst willen ontbinden.

6.3 Als de aligners defect zijn. Als de door ons geleverde aligners defect zijn, behoud je het recht om de aligners te laten repareren of vervangen (zie clausule 7 hieronder).

6.4 Ontbinding van de overeenkomst omdat we iets hebben gedaan of gaan doen. Als je een overeenkomst ontbindt om een reden die je hieronder van (a) tot (c) terugvindt, wordt de overeenkomst direct beëindigd en ontvang je het totale aankoopbedrag van de PlusDental-programmakit retour. Als je de PlusDental-programmakit al hebt ontvangen, dien je deze zo snel mogelijk te retourneren (zie clausules 6.6 en 6.7).

a. We hebben je op de hoogte gebracht van een fout in de prijs of omschrijving van het door jou bestelde PlusDental-programma en je wenst niet door te gaan

b. We hebben de levering van het PlusDental-programma opgeschort in verband met technische redenen of we hebben je op de hoogte gebracht dat we de levering gaan opschorten in verband met technische redenen, in ieder geval voor een periode van langer dan 8 weken.

c. Je hebt het recht om de overeenkomst te beëindigen omdat we op een andere manier tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst

6.5 Het herroepingsrecht is niet van kracht zodra een bestelling door ons is bevestigd. Voor de meeste producten die je online koopt, geldt dat je veertien dagen bedenktijd en het recht op restitutie hebt. Het PlusDental-programma en de aligners worden echter op maat gemaakt. Het herroepingsrecht en het recht om deze overeenkomst te ontbinden zijn dus niet van toepassing.

6.6 De PlusDental-programmakit retourneren na ontbinding van de overeenkomst. Als je de overeenkomst om wat voor reden dan ook ontbindt nadat de PlusDental-programmakit naar je is verstuurd of nadat je de kit hebt ontvangen, dien je deze per post aan ons te retourneren op het volgende adres: PlusDental Retour Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn, Duitsland.

6.7 Wanneer wij voor de retourverzendkosten betalen. Wij betalen de retourverzendkosten als: a. de aligners defect zijn;

b. je de overeenkomst beëindigt omdat we je op de hoogte hebben gesteld van een geplande wijziging aan het PlusDental-programma of deze voorwaarden en je de PlusDental-programmakit retourneert; of

c. je de overeenkomst ontbindt vanwege een van de in clausule 6.4 genoemde redenen. In alle andere gevallen draag je zelf zorg voor de retourverzendkosten.

7. Problemen met het PlusDental-programma

7.1 Voor vragen of klachten over het PlusDental-programma kun je contact met ons opnemen. Je kunt contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer +31 20 323 0747, een e-mail sturen naar info@plus-dental.nl of in contact komen met ons supportteam via onze Website of App.

7.2 Je hebt recht op de levering van een deugdelijke aligner indien de aligner op enig moment defect raakt, gedurende de verwachte levensduur van de aligner zoals per aligner is opgenomen in de App. Gedurende de verwachte levensduur van iedere aligner (deze levensduur wordt vermeld in onze instructies over hoe lang je iedere aligner dient te dragen) komt de aligner voor vervanging in aanmerking een en ander overeenkomstig clausule 6.3. 8. Aansprakelijkheid en garanties

8.1 Wij zijn aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de behandelingsovereenkomst. Hoewel wij niet altijd aansprakelijk zijn voor alle door onze Netwerkpartner verrichte handelingen verband houdend met de aligners, kun je wel bij ons terecht voor schade die je hebt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van je overeenkomst met een van onze Netwerkpartners. Wij zullen die kosten vervolgens verhalen op de Netwerkpartners.

8.2 Wij geven een niet-bindende voorspelling van het geplande behandelingsresultaat. Zoals vermeld in clausule 4.8 dienen alle voor- en na-simulaties naar aanleiding van de beoordeling van de Netwerkpartner als een prognose van de geplande resultaten als je het PlusDental-programma volgt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten die na het PlusDental-programma niet overeenkomen met de initiële prognose.

9. Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken

9.1 We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen zoals omschreven in onze privacyverklaring zoals die aan jou is verstrekt. Voor de goede uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsgegevens van de gebruikers te verzamelen, op te slaan, te verwerken en te gebruiken, in het bijzonder ook om deze door te geven aan de samenwerkende tandartsen, de tandartsen van de partnerpraktijken, evenals de verdere plaatsvervangende agenten van PlusDental (de Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, evenals de Sunshine Smile Dental Technologies GmbH een evenals de derden die belast zijn met de productie van de aligners, de boorsjablonen of de superstructuren, indien van toepassing).

9.2 De gebruiker ontslaat PlusDental van de geheimhoudingsplicht jegens de samenwerkende tandarts alsmede jegens Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, Sunshine Smile Dental Technologies GmbH en eventuele derden die de opdracht hebben gekregen de aligners te vervaardigen.

10. Overige voorwaarden

10.1 Wij mogen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. Wij mogen onze rechten en plichten onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen je hiervan altijd schriftelijk op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de overdracht geen (onredelijke) invloed heeft op al je aan deze overeenkomst gebonden voorwaarden. Indien noodzakelijk, zul je alle redelijke medewerking verlenen aan een dergelijke overdracht.

10.2 Je kunt je rechten niet aan iemand anders overdragen. Je PlusDental-account en je PlusDental-programma zijn persoonlijk. Je mag je aan deze voorwaarden verbonden rechten en plichten niet aan iemand anders overdragen.

10.3 Niemand anders heeft rechten die aan deze overeenkomst zijn verbonden. Dit betreft een overeenkomst tussen jou en ons. Geen enkel ander persoon heeft het recht om voorwaarden hieruit ten uitvoer te leggen.

10.4 Indien een rechtbank een deel van deze overeenkomst als onwettig beschouwt, blijft de rest van kracht. Iedere clausule van deze voorwaarden staat op zichzelf. Als een rechtbank of andere autoriteit één clausule onwettig verklaart, blijven de overige clausules van kracht.

10.5 Wijziging van de algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist, word je over een dergelijke wijziging vooraf geïnformeerd.

10.6 We kunnen deze overeenkomst op een later moment, met vertraging, ten uitvoer leggen. Als we er niet direct op toezien dat je je aan deze voorwaarden houdt of niet direct stappen ondernemen omdat je bepaalde verplichtingen onder de overeenkomst niet bent nagekomen, betekent dat niet dat je van je verplichtingen onder de overeenkomst bent bevrijd, en dit kan ons er niet van weerhouden om op een later moment alsnog stappen tegen je te ondernemen.

10.7 Klachten en geschillen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als je ontevreden bent over onze service. Je kunt onze klantenservice bellen op +31 20 323 0747 of een e-mail sturen naar info@plus-dental.nl. We proberen alle klachten en geschillen zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Als wij een geschil niet samen met je kunnen oplossen met behulp van onze klachtenafhandelingsprocedure, zullen we je informeren over ons alternatieve oplossingsprocedure voor geschillen. Je kunt ook gebruikmaken van het online platform voor geschiloplossing om het geschil met ons op te lossen. Kijk voor meer informatie op de website op het ‘Your Europe’ portal: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en.

10.8 Welke wetten van toepassing zijn op deze overeenkomst en waar je gerechtelijke procedures kunt starten. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of opkomen in verband met de overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

Boek nu via DR SMILE