Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

  1. Deze voorwaarden

  2. Informatie over ons en onze contactgegevens

  3. Registratie op onze website en/of in onze app.

  4. PlusDental-programma

  5. Onze overeenkomst met u.

  6. Beëindiging van onze overeenkomst

  7. Als er zich een probleem voordoet met de PlusDental-programmakit

  8. Aansprakelijkheid en garanties

  9. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

  10. Overige voorwaarden.

1. Deze voorwaarden

1.1 Waar deze voorwaarden betrekking op hebben en waarom u ze dient te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van al onze onzichtbare beugels (hierna aligners genoemd) en gerelateerde diensten. Lees deze voorwaarden goed door alvorens u zich registreert op onze website Plus-Dental.nl ("Website") of in onze mobiele app ("App"). In deze voorwaarden leest u wie wij zijn, hoe we onze aligners en gerelateerde diensten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunt of kunnen wijzigen en beëindigen, wat u moet doen als er zich een probleem voordoet en andere belangrijke informatie.

2. Informatie over ons en onze contactgegevens

2.1 Wie wij zijn. Wij zijn PlusDental, een in Duitsland geregistreerd bedrijf onder de naam van Sunshine Smile GmbH. Het adres van ons hoofdkantoor is Windscheidstraße 18 - 10627 Berlijn – Duitsland. Ons registratienummer in het Duitse handelsregister is HRB 191754 en ons btw-nummer is DE315621683.

2.2 Onze contactgegevens. U kunt contact opnemen met onze klantenservice door te bellen naar telefoonnummer +31 20 323 0747, door een e-mail sturen naar info@plus-dental.nl of via onze Website of App.

2.3 Hoe wij contact met u kunnen opnemen. Als wij contact met u opnemen, doen wij dit telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling en/of registratie hebt ingevuld.

3. Registratie op onze Website en/of in onze App.

3.1 Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet u zich registreren en een account aanmaken op onze Website of in onze App.

3.2 Indien PlusDental gebruik maakt van derden om zijn contractuele verplichtingen uit te voeren, komt er geen contractuele relatie tot stand met deze derden. PlusDental blijft de enige contractuele partner van de gebruiker.

3.3 De diensten die via onze Website en onze App worden aangeboden, zijn uitsluitend beschikbaar voor inwoners van Nederland en personen van 18 jaar en ouder. Helaas accepteren we geen bestellingen van buiten Nederland, maar als u in Duitsland woont, kunt u een bestelling plaatsen via www.PlusDental.de.

3.4 Tijdens het registratieproces dient u uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en een vragenlijst over uw gezondheid in te vullen.

3.5 Door uw registratieaanvraag te versturen, bevestigt u dat: (i) u woonachtig bent in Nederland; (ii) u 18 jaar of ouder bent; (iii) de verzonden registratie van toepassing is op u en niemand anders; en (iv) de door u verstuurde informatie naar waarheid is ingevuld en naar uw beste weten correct is. Laat het ons zo snel mogelijk weten als er gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevuld, wijzigen. Als wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat gegevens die u hebt ingevuld, tijdens het registratieproces of tijdens het gebruik van onze Website en/of App, incorrect zijn, behouden wij het recht om uw account bij ons op te schorten of op te heffen en/of onze overeenkomst voor het PlusDental-programma te ontbinden. In dit geval maakt u geen aanspraak op restitutie dan wel bent u verplicht eventueel resterende betalingstermijnen te voldoen.

3.6 Wachtwoorden of andere gegevens die onderdeel uitmaken van onze veiligheidsprocedure tijdens uw registratie moeten door u als gebruiker als vertrouwelijk worden beschouwd. Deze informatie mag niet worden gedeeld met derden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u over dergelijke vertrouwelijke identificatiecodes of wachtwoorden beschikt, dient u ons zo spoedig mogelijk te waarschuwen.

3.7 U behoudt te allen tijde het recht om uw account bij PlusDental te (laten) verwijderen. Wanneer u uw account echter tijdens het PlusDental-programma verwijdert (zoals hieronder in clausule 4 omschreven), beëindigt u tevens automatisch uw overeenkomst met ons voor het PlusDental-programma. Onze App is namelijk een essentieel onderdeel van het PlusDental-programma, omdat zij wordt gebruikt als hulpmiddel om uw voortgang te volgen (zie clausule 4.17 hieronder voor meer informatie). Op het moment dat u uw account verwijdert, dient u direct te stoppen met het gebruik van de PlusDental-programmakit die u van ons hebt ontvangen. In dit geval maakt u geen aanspraak op restitutie dan wel bent u verplicht eventueel resterende betalingstermijnen te voldoen.

4. PlusDental-programma

4.1 Wat is het PlusDental-programma? Het PlusDental-programma is een correctiemethode voor lichte tot middelmatige scheefstand met een alignersysteem dat door ons in Duitsland op maat wordt gemaakt. Meer informatie over ons alignersysteem vindt u op onze Website en in onze App.

4.2 Biedt PlusDental tandheelkundig, orthodontisch en/of medisch advies? We werken samen met een netwerk van tandartsen en orthodontisten in Nederland en in andere EU-landen die een contract hebben met PlusDental (onze "Netwerkpartners"). PlusDental verleent (tandheelkundige) diensten via onze App en Website. Onze Netwerkpartners verlenen tandheelkundig en/of ander medisch adviesten aanzien van de controle van het gebit en het aanmeten van de aligners. Bij uw verzoeken om tandheelkundige of medische adviezen en beoordelingen zullen wij u doorverwijzen naar onze Netwerkpartners. Bij uw verzoeken om tandheelkundige of medische adviezen en beoordelingen zullen wij u doorverwijzen naar onze Netwerkpartners. De Netwerkpartners zijn BIG geregistreerd en staan niet onder directe supervisie van PlusDental. De Netwerkpartners zijn gerechtigd en verplicht hun werkzaamheden uit te voeren in lijn met voorgeschreven wet- en regelgeving en zijn onder geene beding onderworpen aan instructies van PlusDental. De kosten voor uw bezoek(en) aan de Netwerkpartner in het kader van de behandeling verband houdend met de aligners, maken onderdeel uit van de totaal kosten die PlusDental bij u in rekening brengt en zullen wij binnen het nader op te stellen behandelplan vergoeden aan de Netwerkpartners.

4.3 Maakt een persoonlijk gesprek onderdeel uit van het programma? Als u interesse heeft in het PlusDental-programma, kunt u een afspraak maken (via onze Website of onze App) met een van onze Netwerkpartners. De Netwerkpartner zal een tandheelkundige beoordeling uitvoeren en uw geschiktheid voor het PlusDental-programma vaststellen. Mogelijk zal er een 3D-scan van uw gebit worden gemaakt. Deze eerste beoordeling wordt door ons betaald.

4.4 Beschikbaarheid en annulering van afspraken met Netwerkpartners. Alle afspraken met een Netwerkpartner zijn afhankelijk van diens beschikbaarheid. Als de Netwerkpartner om wat voor reden dan ook niet in staat is om de geplande afspraak na te komen, stellen we u hiervan op de hoogte zodra we bericht ontvangen van deze Netwerkpartner. U kunt een nieuwe afspraak maken of een afspraak inboeken met een andere Netwerkpartner op onze Website en/of in onze App. U kunt een afspraak altijd annuleren of opnieuw inplannen op onze Website en/of in onze App.   

4.5 Geschiktheid voor het PlusDental-programma. De Netwerkpartners zijn gekwalificeerde en BIG-geregistreerde tandartsen en/of orthodontisten of andere tandheelkundige professionals en zij zullen hun onafhankelijke professionele oordeel gebruiken op basis van tandheelkundige en andersoortige gezondheidscriteria om uw geschiktheid voor het PlusDental-programma te bepalen. Als een Netwerkpartner het PlusDental-programma niet aanbeveelt voor u, kunnen wij u geen voorstel sturen en het PlusDental-programma niet aanbieden. De Netwerkpartner informeert ons over de resultaten van de toetsing en geeft aan of het PlusDental-programma voor u wel of niet wordt aanbevolen.

4.6 In sommige gevallen kan de Netwerkpartner uw geschiktheid voor een alignerbehandeling niet vaststellen, omdat uw gebit eerst professioneel moet worden gereinigd. De Netwerkpartner kan dit voor u doen of u kunt uw gebit professioneel laten reinigen bij een andere tandarts of tandheelkundige professional. De kosten oor deze professionele reiniging dient u zelf te betalen.

4.7 Als clausule 4.6 op u van toepassing is kunt u, nadat u uw gebit professioneel hebt laten reinigen, en op basis van beschikbaarheid (zie clausule 4.4), een nieuwe afspraak maken om uw geschiktheid voor het PlusDental-programma te laten beoordelen. Als de Netwerkpartner het PlusDental-programma niet aanbeveelt voor u, kunnen wij u geen voorstel sturen en u het PlusDental-programma niet aanbieden.

4.8 Behandelplan. Als een Netwerkpartner u geschikt acht voor het PlusDental-programma en het u aanbeveelt, stellen wij een behandelplan voor u op. U krijgt uitleg over en inzicht in hoe uw gebit zal veranderen als u het PlusDental-programma volgt. Let op: alle voor en na-simulaties naar aanleiding van de beoordeling van de Netwerkpartner zijn een prognose van de resultaten als u het PlusDental-programma volgt. Dergelijke resultaten kunnen echter niet worden gegarandeerd.

4.9 Professionele reiniging. De staat van uw gebit kan van invloed zijn op de effectiviteit van de alignerbehandeling. De Netwerkpartner kan u daarom tijdens uw afspraak aanraden om uw gebit professioneel te laten reinigen voordat u met de alignerbehandeling begint. In dat geval vragen we u om te bevestigen dat dit is gedaan voordat u met de alignerbehandeling begint. U kunt dit door de Netwerkpartner die u bij uw eerste afspraak ziet laten doen (op basis van beschikbaarheid) of door een andere tandarts of tandheelkundige professional. U moet hiervoor een apart contract afsluiten met de netwerkpartner of uw behandelend tandarts.

4.10 De Netwerkpartner stuurt ons de informatie die hij tijdens uw afspraak heeft verzameld. Deze gebruiken wij, samen met het professionele oordeel van de Netwerkpartner en de resultaten van uw afspraak (inclusief het advies om uw gebit wel/niet professioneel te laten reinigen), om een voorstel op te stellen voor uw PlusDental-programma op maat. U ontvangt ons voorstel meestal binnen 21 dagen na uw afspraak met een Netwerkpartner.

4.11 Bestelling van het PlusDental-programma. Een afspraak met de Netwerkpartner verplicht u er niet toe om het PlusDental-programma te bestellen na ontvangst van ons voorstel. Ons voorstel heeft een vervaldatum die wij aan u zullen communiceren. Ons voorstel heeft een tijdslimiet, omdat de staat van uw gebit met de tijd kan veranderen en dit heeft waarschijnlijk effect op het behandelplan en de beoordeling van de Netwerkpartner. Bestellingen dient u dus voor de betreffende vervaldatum te plaatsen. U kunt altijd een nieuwe afspraak maken bij een Netwerkpartner als u besluit op een latere datum verder te gaan.

4.12 Betaling. Als u ons voorstel accepteert en een bestelling plaatst voor uw PlusDental-programma op maat, vragen we u de betaling te voldoen op een van de in ons voorstel genoemde betaalwijzen (bijvoorbeeld digitaal voor aanvang of in termijnen via onze externe kredietverstrekker) en binnen de vermelde termijn. De prijs van het PlusDental-programma (inclusief btw) wordt vermeld in ons voorstel. Deze prijs is exclusief de professionele reiniging van uw gebit (indien nodig) welke kosten uzelf dient te betalen.

Als u kiest voor betaling in termijnen, werken wij samen met een samenwerkingspartner. In dit geval sluit u ook een koopovereenkomst met ons. Wij dragen echter de koopprijsvordering over aan de samenwerkingspartner. U kunt dan met de samenwerkingspartner een afzonderlijke overeenkomst voor betaling in termijnen sluiten. Wij staan niet in voor de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de samenwerkingspartner. De samenwerkingspartner behoudt zich het recht voor, een kredietcontrole bij u uit te voeren. Indien de kredietwaardigheidscontrole negatief uitvalt, wordt u hiervan vóór het sluiten van het contract met ons op de hoogte gesteld. In dit geval kunt u kiezen tussen de andere aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.13 Productie van de PlusDental-programmakit. Nadat we uw betaling hebben ontvangen (of een bevestiging van uw overeenkomst met onze kredietverstrekker om in termijnen te betalen), zullen wij ervoor zorgen de productie van de aligners. De aligners worden geproduceerd op basis van het behandelplan en de informatie van de Netwerkpartner die uw geschiktheid voor het PlusDental-programma heeft beoordeeld. De aligners worden op maat gemaakt en wij brengen geen wijzigingen aan op uw verzoek. De foto's van de aligners op onze Website en in onze App dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden en de aligners die wij produceren voor onze klanten kunnen afwijken van die foto's. PlusDental behoudt zich het recht voor om de aligners individueel te laten vervaardigen, niet door haarzelf, maar door een in opdracht werkende derde partij (plaatsvervangende agenten). Deze derde partij kan zijn statutaire zetel en productiefaciliteiten in het buitenland hebben. Er zal geen contractuele relatie tot stand komen tussen de plaatsvervangende agenten van PlusDental en de gebruiker. PlusDental blijft de enige contractuele partner van de gebruiker. 4.14 Levering van de PlusDental-programmakit. We laten u weten wanneer we uw PlusDental-programmakit zullen leveren. Normaal gesproken duurt dit drie tot vier weken vanaf de dag waarop we uw betaling ontvangen. U betaalt geen verzendkosten; deze zijn inbegrepen bij de prijs van het PlusDental-programma.

4.15 Als de levering van de PlusDental-programmakit is vertraagd door een gebeurtenis buiten onze macht, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u daarover te informeren en ondernemen wij actie om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van een dergelijke gebeurtenis, maar als er sprake is van een aanzienlijke vertraging (meer dan 8 weken), kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te ontbinden en krijgt u uw geld retour. 

4.16 De PlusDental-programmakit wordt per post of koerier aan u geleverd. Als u na een mislukte afleverpoging geen nieuwe afleverafspraak maakt en/of het pakket niet ophaalt bij een ophaalpunt, nemen we contact met u op voor verdere instructies en kunnen we u opslagkosten en extra leveringskosten in rekening brengen. Als we u binnen acht weken na de eerste afleverpoging niet hebben kunnen bereiken en geen andere leverings- of ophaalafspraak hebben kunnen maken, kunnen we de overeenkomst beëindigen waarvan wij u schriftelijk op de hoogte te stellen. U krijgt in dat geval geen geld retour of, in geval u in termijnen betaalt, bent verplicht alle termijnen te voldoen.

4.17 Voortgangsbewaking. U dient de aligners 22 uur per dag te dragen en het PlusDental-programma te volgen zoals omschreven in de kit die u van ons hebt ontvangen en in de App. Onze App geeft instructies over de wijze waarop u het PlusDental-programma dient te volgen en de wijze waarop u informatie dient te delen (inclusief foto's) omtrent uw voortgang. Alle informatie die u met ons deelt via onze App wordt beoordeeld en bewaakt door  onze tandartsen en/of Network Partners. Als we uw voortgang volgen, kunnen we u adviseren om uw gebit op uw eigen kosten professioneel te laten reinigen. Dit kan bijdragen aan de effectiviteit van het PlusDental-programma en kan worden uitgevoerd door de Netwerkpartner waarmee u uw eerste afspraak had of een andere tandarts. Al uw persoonlijke informatie met betrekking tot uw behandelplan en het PlusDental-programma (inclusief voortgangsfoto's die u in onze App uploadt) wordt door ons op veilige wijze gebruikt en verwerkt, conform ons privacybeleid.

4.18 Het is van belang dat u onze instructies opvolgt ten aanzien van het gebruik van onze aligners en de voortgangsbewaking, inclusief aanbevelingen die wij doen om uw gebit professioneel te laten reinigen. Indien u onze instructies of aanbevelingen niet opvolgt, kan dit de effectiviteit van het PlusDental-programma belemmeren.

4.19 Het kan voorkomen dat wij u nogmaals verwijzen naar een Netwerkpartner voor een afspraak, bijvoorbeeld als de door u via de App aangeleverde foto's onvoldoende inzicht geven in de voortgang, als uw voortgang niet aansluit op het behandelplan, als u medische vragen hebt en/of als de tandartsen van PlusDental een consult nodig achten.

4.20 Neem direct contact met ons op of vraag een medische professional om advies als u zorgen heeft over het effect van het PlusDental-programma en vooral als u acute symptomen of andere onverwachte, ongebruikelijke symptomen ervaart. Indien nodig zullen wij u voor (nader) medisch advies doorverwijzen naar een van onze Netwerkpartners en/of andere medische professional.

4.21 Behoud van de resultaten. Na voltooiing van het aligners-programma adviseren wij een retentiebeugel (“retainers”) te dragen. U dient uw retainer gedurende de eerste twee weken na uw behandeling 22 uur per dag te dragen. Daarna volstaat het om de retainer alleen 's nachts te dragen. We adviseren u om uw retainer iedere 6 tot 12 maanden te vervangen om ze schoon, zacht en transparant te houden. De retainers zijn tegen betaling verkrijgbaar bij PlusDental.

5. De behandelingsovereenkomst met PlusDental

5.1 Bevestiging van uw bestelling. Uw bestelling is bevestigd vanaf het moment dat u onze bevestigingse-mail ontvangt of een andere schriftelijke bevestiging waarna er een (behandelings)overeenkomst tussen u en ons tot stand wordt gebracht.

5.2 Als we uw bestelling niet kunnen aanvaarden. Als wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen we u hier schriftelijk van op de hoogte brengen en geen kosten in rekening brengen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u kiest voor betaling van het PlusDental-programma in termijnen en uw aanvraag voor een dergelijke afbetalingsregeling is afgewezen. We kunnen uw bestelling ook afwijzen als we een fout in de prijs hebben geconstateerd of omdat we niet kunnen voldoen aan onze standaardlevertermijn en u ons hebt laten weten dat u niet bereid bent om te wachten op een vertraagde levering.

6. Beëindiging van de behandelingsovereenkomst

6.1 Ontbinding van de overeenkomst in verband met vertraagde levering of niet-levering. Als u de behandelingsovereenkomst wenst te ontbinden in verband met late levering, conform clausule 4.15, of als wij de PlusDental-programmakit helemaal niet aan u leveren binnen de in uw bestelbevestiging genoemde termijn, behoudt u het recht om uw bestelling te annuleren en uw overeenkomst met ons te ontbinden. Als u de PlusDental-programmakit al hebt ontvangen, dient u deze zo snel mogelijk te retourneren. Daarna zullen wij alle bedragen die u aan ons hebt betaald restitueren. Wij betalen de verzendkosten.

6.2 Wij behouden het recht om de overeenkomst te ontbinden als u verzuimt te betalen. Als u ons niet op tijd betaalt voor het PlusDental-programma (zie clausule 4.12) en u binnen zeven dagen na onze betalingsherinnering nog steeds in gebreke blijft, hebben wij het recht om onze overeenkomst met u te ontbinden. We nemen in dat geval contact met u op om u te laten weten dat we de overeenkomst willen ontbinden.

6.3 Als de aligners defect zijn. Als de door ons geleverde aligners defect zijn, behoudt u het recht om de aligners te laten repareren of vervangen (zie clausule 7 hieronder).

6.4 Ontbinding van de overeenkomst, omdat we iets hebben gedaan of gaan doen. Als u een overeenkomst ontbindt om een reden die u hieronder van (a) tot (c) terugvindt, wordt de overeenkomst direct beëindigd en ontvangt u het totale aankoopbedrag van de PlusDental-programmakit retour. Als u de PlusDental-programmakit al hebt ontvangen, dient u deze zo snel mogelijk te retourneren (zie clausules 6.6 en 6.7)

a. We hebben u op de hoogte gebracht van een fout in de prijs of omschrijving van het door u bestelde PlusDental-programma en u wenst niet door te gaan

b. We hebben de levering van het PlusDental-programma opgeschort in verband met technische redenen of hebben u op de hoogte gebracht dat we de levering gaan opschorten in verband met technische redenen, in ieder geval voor een periode van langer dan 8 weken

c. U hebt het recht om de overeenkomst te beëindigen, omdat we op een andere manier tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst

6.5 Het herroepingsrecht is niet van kracht zodra een bestelling door ons is bevestigd. Voor de meeste producten die u online koopt, geldt dat u veertien dagen bedenktijd en het recht op restitutie heeft. Het PlusDental-programma en de aligners worden echter op maat gemaakt. Het herroepingsrecht en het recht om deze overeenkomst te ontbinden zijn dus niet van toepassing.

6.6 De PlusDental-programmakit retourneren na ontbinding van de overeenkomst. Als u de overeenkomst om wat voor reden dan ook ontbindt nadat de PlusDental-programmakit naar u is verstuurd of nadat u hem hebt ontvangen, dient u deze per post aan ons te retourneren op het volgende adres: PlusDental Retour Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn, Duitsland.

6.7 Wanneer wij voor de retourverzendkosten betalen. Wij betalen de retourverzendkosten als:

a. de aligners defect zijn;

b. als u de overeenkomst beëindigt, omdat we u op de hoogte hebben gesteld van een geplande wijziging aan het PlusDental-programma of deze voorwaarden en u het PlusDental-programmkit retourneert; of

c. u de overeenkomst ontbindt vanwege een van de in clausule 6.4 genoemde redenen.

In alle andere gevallen draagt u zelf zorg voor de retourverzendkosten.

7. Als er zich een probleem voordoet met de PlusDental-programmakit

7.1 Voor vragen of klachten over de PlusDental-programmakit kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer +31 20 323 0747, een e-mail sturen naar info@plus-dental.nl of in contact komen met ons supportteam via onze Website of App.

7.2 U heeft recht op de levering van een deugdelijke aligner indien de aligner op enig moment defect raakt, gedurende de verwachte levensduur van de aligner zoals per aligner is opgenomen in de App. Gedurende de verwachte levensduur van iedere aligner (deze levensduur wordt vermeld in onze instructies over hoe lang u iedere aligner dient te dragen) komt de aligner voor vervangingin aanmerking een en ander overeenkomstig clausule 6.3.

8. Aansprakelijkheid en garanties

8.1 Wij zijn aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de behandelingsovereenkomst.  Hoewel wij niet altijd aansprakelijk zijn voor alle door onze Netwerkpartner verrichte handelingen verband houdend met de aligners, kunt u ook bij ons terecht voor schade die heeft geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van uw overeenkomst met een van onze Netwerkpartners. Wij zullen die kosten vervolgens verhalen op de Netwerkpartners.

8.2 Wij bieden geen garanties voor de resultaten. Zoals vermeld in clausule 4.8 dienen alle voor en na-simulaties naar aanleiding van de beoordeling van de Netwerkpartner als een prognose van de resultaten als u het PlusDental-programma volgt. Door het PlusDental-programma te volgen, inclusief ons advies om uw gebit professioneel te laten reinigen, verhoogt u de succeskansen. Zoals met alle cosmetische of medische behandelingen kan het eindresultaat niet worden gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten die na het PlusDental-programma niet overeenkomen met de initiële prognose.

9. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken 9.1 We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen zoals omschreven in onze privacyverklaring zoals die aan u is verstrekt. Voor de goede uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsgegevens van de gebruikers te verzamelen, op te slaan, te verwerken en te gebruiken, in het bijzonder ook om deze door te geven aan de samenwerkende tandartsen, de tandartsen van de partner praktijken, evenals de verdere plaatsvervangende agenten van PlusDental (de Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, evenals de Sunshine Smile Dental Technologies GmbH een evenals de derden die belast zijn met de productie van de aligners, de boorsjablonen of de superstructuren, indien van toepassing).

9.2 De gebruiker ontslaat PlusDental van de geheimhoudingsplicht jegens de samenwerkende tandarts alsmede jegens Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, Sunshine Smile Dental Technologies GmbH en eventuele derden die de opdracht hebben gekregen de tandheelkundige spalken te vervaardigen.

10. Overige voorwaarden

10.1 Wij mogen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. Wij mogen onze rechten en plichten onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u hiervan altijd schriftelijk op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de overdracht geen (onredelijke) invloed heeft op al uw aan deze overeenkomst gebonden voorwaarden. Indien noodzakelijk, zult u alle redelijke medewerking verlenen aan een dergelijke overdracht. 

10.2 U kunt uw rechten niet aan iemand anders overdragen. Uw PlusDental-account en uw PlusDental-programma zijn persoonlijk. U mag uw aan deze voorwaarden verbonden rechten en plichten niet aan iemand anders overdragen.

10.3 Niemand anders heeft rechten die aan deze overeenkomst zijn verbonden. Dit betreft een overeenkomst tussen u en ons. Geen enkel ander persoon heeft het recht om voorwaarden hieruit ten uitvoer te leggen.

10.4 Indien een rechtbank een deel van deze overeenkomst als onwettig beschouwt, blijft de rest van kracht. Iedere clausule van deze voorwaarden staat op zichzelf. Als een rechtbank of andere autoriteit één clausule onwettig verklaart, blijven de overige clausules van kracht.

10.5 Wijziging van de algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist, wordt u over een dergelijke wijziging vooraf geïnformeerd.

10.6 We kunnen deze overeenkomst op een later moment, met vertraging, ten uitvoer leggen. Als we er niet direct op toezien dat u zich aan deze voorwaarden houdt of niet direct stappen ondernemen omdat u bepaalde verplichtingen onder de overeenkomst niet bent nagekomen, betekent dat niet dat u van uw verplichtingen onder de overeenkomst bent bevrijd en kan ons er niet van weerhouden om op een later moment alsnog stappen tegen u te ondernemen.

10.7 Klachten en geschillen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u ontevreden bent over onze service. U kunt ons supportteam bellen op +31 20 323 0747 of een e-mail sturen naar info@plus-dental.nl. We proberen alle klachten en geschillen zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Als u en wij een geschil niet samen kunnen oplossen met behulp van onze klachtenafhandelingsprocedure, zullen we u informeren over ons alternatieve oplossingsprocedure voor geschillen. U kunt ook gebruikmaken van het online platform voor geschiloplossing om het geschil met ons op te lossen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website op het ‘Your Europe’ portal: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en

10.8 Welke wetten van toepassing zijn op deze overeenkomst en waar u gerechtelijke procedures kunt starten. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of opkomen in verband met de overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

Boek uw gratis scan